• O nás

    • Elokované pracovisko MŠ Spartakovská 10, Trnava

     Školský vzdelávací program :

     ,,So slniečkom za zdravím a poznaním“

      

     Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, otvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

     Materská škola je štvortriedna, poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku 3-6 rokov. Vzdelávacie ciele vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu  : „So slniečkom za zdravím a poznaním“, obohateného o ciele zamerané na rozvoj zdravia a zdravého životného štýlu detí.

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare