Zoznam tried

Názov
1.odd. Rozvrh
2.odd Rozvrh
3.odd Rozvrh
4.odd Rozvrh
5.odd Rozvrh
6.odd Rozvrh
7.odd Rozvrh
8.odd Rozvrh
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Kővérová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Škrobáková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Česneková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Rožnayová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Ješková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Bachratá
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Veronika Majtánová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Drahomíra Kubišová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nataša Neitzová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Seifertová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Klinovská
Foto
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Ševčíková
Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Psotová
Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Špernoga
Foto
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Prostináková
Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Božena Chrvalová
Foto
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Tibenská
Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Filip Kuchárek
Foto
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Dáša Černá
Foto
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Hornáková
Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Šimončíková
Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Piaček
Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiána Nárožná
Foto
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Bachratý
Foto

© aScAgenda 2018.0.1088 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria