Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.C
  2. ročník   II.AII.B
  3. ročník   III.AIII.BIII.C
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.D
  5. ročník   V.AV.BV.C
  6. ročník   VI.AVI.B
  7. ročník   VII.AVII.BVII.C
  8. ročník   VIII.AVIII.B
  9. ročník   IX.AIX.B
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava