Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Milan Kánya Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Jarmila Belková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Svetlana Halúsková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Martina Bachratá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Róbert Bachratý Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.B
 
 
Mgr. Darina Bangová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Blahová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
RNDr. Dáša Černá Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
 
 
PaedDr. Gabriela Česneková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Monika Diňová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Gabrielová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Kristína Horáčková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jana Hornáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
 
 
Mgr. Monika Horváthová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Horváthová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Božena Chrvalová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
 
 
Mgr. Miroslava Ješková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Ivana Klinovská Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Renáta Kopáčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Kővérová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Bc. Soňa Krokvicová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Drahomíra Kubišová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr. Filip Kuchárek Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.A
 
 
Mgr. Tatiana Lackovičová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Veronika Majtánová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Bibiána Nárožná Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Mgr. Nataša Neitzová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Ľubica Pašeková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Róbert Piaček Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.B
 
 
Mgr. Beáta Poloncová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Darina Prostináková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
 
 
Mgr. Petra Psotová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Martina Reiffersová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Stanislava Reiterová Učiteľka
 
 
PaedDr. Zuzana Rožnayová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Tatjana Ryšková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Monika Seifertová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Dominika Synaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Šamajová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Ševčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
 
 
Mgr. Ľubomíra Šimončíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Viera Škrobáková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Michal Špernoga Rozvrh
Triedny učiteľ: V.B
 
 
Mgr. Martina Tibenská Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
 
 
Mgr. Pavol Valent Učiteľ
 
 
Mgr. Terézia Vlčková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Renata Žambokréthyová Rozvrh
Vychovávateľka

© aScAgenda 2018.0.1088 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria