Pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

V TEJTO CHVÍLI MÁME VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO:

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava , vyhlasuje výberové konanie na pozíciu : učiteľka materskej školy, na elokovanom pracovisku Spartakovská č.10 Trnava.

Nástup od 1.3.2018

Požiadavky na vzdelanie : splnenie kvalifikačných požiadaviek v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Žiadosť a životopis pošlite na:  admin@zsvancurovatt.edu.sk

t.č. : 033/3236921, 033/3236822

 

 

 

Záujemcov upozorňujeme na kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy - zákon 317/2009 Z. z. a ďalšie požiadavky v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria