Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

 

         Školský poriadok 2017/2018

         Rozvrh obsadenosti telocvične 2017/2018

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky                          

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania      

Žiadosť o oslobodenie z TEV                                            

Žiadosť o integráciu žiaka                                                                

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium                   

Prihláška na stravovanie MŠ                                                        

Prihláška na stravovanie ZŠ                   

Prihláška 5. ročník               

Prihláška 6. ročník                       

Žiadosť o prijatie do školy

        Žiadosť o prijatie do materskej škôlky

Metodické usmernenie VŠI

VŠI brožúra

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria