Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty

 

         Školský poriadok 2017/2018

         Prihláška 6. ročníka s rozšíreným vyučovaním na školský rok 2018/2019

         Rozvrh obsadenosti telocvične 2017/2018

         Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky                          

 Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania      

 Žiadosť o oslobodenie z TEV                                            

 Žiadosť o integráciu žiaka                                                                

 Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium                   

 Prihláška na stravovanie MŠ 2018/2019           

 Prihláška na stravovanie ZŠ 2018/2019

  Žiadosť o prijatie do školy

          Žiadosť o prijatie do materskej škôlky

 Metodické usmernenie VŠI

 VŠI brožúra

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava