Jazykové súťaže a časopisy

Školský rok 2017/2018

 

 

Školský rok 2016/2017

Hollého pamätník – krajské kolo:

III. kateg. PRÓZA – Nina Gelnarová, IX.A – 1. miesto a postup do celoštátneho kola Hviezdoslavov Kubín.

 

Hollého pamätník - okresné kolo:

I. kateg. (2.-4. roč.) - próza: Kristián Bulla - 2. miesto

I. kateg. (2.-4. roč.) - poézia: Damián Križan - 2. miesto 

II.  kateg. (5.-6.roč.) - próza:   Lea Vagalová - 2. miesto 

III. kateg. (7.-9. roč.) - próza:  Nina Gelnarová - 1. miesto – postup do KK

 

Hollého pamätník - obvodné kolo:

I. kateg. (2.-4. roč.) - próza: Kristián Bulla - 1. miesto

I. kateg. (2.-4. roč.) - poézia: Damián Križan - 2. miesto

II.  kateg. (5.-6.roč.) - próza:   Lea Vagalová - 2. miesto

III. kateg. (7.-9. roč.) - próza:  Nina Gelnarová - 1. miesto

III. kateg. (7.-9. roč.) - poézia: Barbora Lipovská - 3. miesto   

 

Hollého pamätník – školské kolo:

II. kateg. (5.-6.roč.) - poézia: 1.miesto: Ema Rauschová – VI.A

                                                   2.miesto: Zuzana Zálešáková – VI.C

                                                   3.miesto: P. Juráková a D.Kmetyová – VI.B

II. kateg .(5.-6.roč.) - próza:   1.miesto: Lea Vagalová – V.B

                                                  2.miesto: Nina Ujváryová – VI.C

                                                  3.miesto: Stela Albertová – V.B

III. kateg. (7.-9. roč.) - poézia: 1.miesto: Barbora Lipovská – IX.A

                                                     2.miesto: Z. Hodulová –VIII.A, E.Zetochová –VIII.B

                                                     3.miesto: M.Kucharek, A.Ondruška, V.Kubišová

III.kateg. (7.-9. roč.) - próza: 1.miesto:Vanessa Hriciščová –VIII.B

                                                    2.miesto: Natália Šurinová – VIII.A

                                                   + automatický postup do OK: Nina Gelnarová – IX.A

Literárne súťaže:

Rozprávkové vretienko: okresné kolo  – Zuzana Kramárová zo VI.B - 2.miesto

Šaliansky Maťko – prednes povestí – okresné kolo: Lea Vagalová, V.B – 3. miesto v  2. kategórii

Prvosienky (vlastná lit. tvorba):  Anna Larissa Sigrist – IV.A – 3. miesto v I. kateg. próza

                                 Alžbeta Pauleová  – VI.C – 2. miesto v II. kateg. poézia,                     

                                 Simona Gálová – VIII.A – 2.miesto v III. kateg. poézia

Keď si vymýšľam okresné kolo vo vlastnej lit.tvorbe: Dorotka Kmetyová, VI.B – cena poroty

 

Školský rok 2015/2016

Literárne súťaže vo vlastnej tvorbe:

 Keď si vymýšľam: Natália Šurinová – VII.A – 3.miesto

 Prvosienky:  Zuzana Hodulová – VII.A – 2. miesto – 2. kateg. poézia

                    Magdaléna Kuviková – V.B – 3. miesto – 2. kateg. próza

 

Krajské kolo recitačnej súťaže: "...A Slovo bolo u Boha."

1. miesto v kategórii II. poézia - Ema Rauschová - 5.A

dve 2. miesta v kategórii I. próza 

Veronika Pravdová - 4.B

Nina Hladká - 4.A

3. miesto v kategórii II. próza

Celine Horváthová - 5.A

 

Rozprávkové vretienko – okresné kolo:

Vanesa Hriciščová, VII.B – 3.miesto

 

Hollého pamätník

umiestnenie žiakov

v obvodnom kole:

obvodné kolo – poézia III.kateg. (7.-9.roč.): Katka Bachoríková, VIII.A – 1. miesto

obvodné kolo – próza III.kateg. (7.-9.roč.): Kristián Boďa, IX.B  – 1.miesto

Damián Križan z 2. C obsadil v poézii 3. miesto

Stella Albertová zo 4.B v próze 3. miesto 

v okresnom kole:

Damián Križan obsadil 2. miesto

Kristián Boďa z 9.B - 1.miesto

Nina Gelnarová z 8.A - 3.miesto

Šaliansky Maťko – prednes povestí – okresné kolo

                                 Vanessa Hriciščová - VII.B - 3. miesto

 

Školský rok 2014/2015

 

Blahoželáme Tomášovi Vatgovi - žiakovii 4.C triedy k 2. miestu v celoslovenskej súťaži, ktorej 6.ročník  sa konal v Šintave  pod záštitou predsedu NR SR Ing. P. Pellegriniho. Ten sa  osobne zúčastnil slávnosti a blahoželal víťazom.

 

Hollého pamätník – krajské kolo:

III.kateg. PRÓZA – Nina Gelnarová, VII.A – 2. miesto s návrhom na postup do   celoštátneho kola

Hollého pamätník – okresné kolo:

III.kateg. PRÓZA – Nina Gelnarová, VII.A – 1. miesto a postup do krajského kola

Hollého pamätník – obvodné kolo:

 

III.kateg. PRÓZA – Nina Gelnarová, VII.A – 1. miesto

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  ŠKOLSKÉHO  KOLA  RECITAČNEJ  SÚŤAŽE 

,,HOLLÉHO  PAMÄTNÍK“

1.kategória:

Poézia:

1.miesto            Damián Križan, 3.A

2.miesto            Kristián Bulla, 2.A, Sofia Šišková, 1.A

3.miesto           Jakub Baranovič, 2.C, Laura Krutá, 1.A

Próza:

1.miesto         Stela Albertová, 3.B

2.miesto         Lea Zelinková, 3.A

3.miesto         Tomáš Šteruský, 2.B, Ema Kúdelová, 3.A

2.kategória:

Poézia:

1.miesto         Bibiána Bicáková, 4.B

2.miesto         Ema Rauschová, 4.A

3.miesto         K. Miko, 4.C ,  M. Kucharek, 6.B

Próza:

1.miesto         Celine Horváthová, 4.A                   

2.miesto         A. Chynoradská, 5.A

3.miesto         Zuzana Hodúlová, 6.A, Erika Zetochová, 6.B

3.kategória:

Poézia:

1.miesto         Emma Grausová, 9.A, Katka Bachoríková, 7.A

2.miesto         Adam Baranovič, 9.A

3.miesto         Alex Ondrušek, 7. B, Viktória  Križanová, 8.B

Próza:

1.miesto        Nina Gelnarová, 7.A

2.miesto        Kristián Boďa, 8.B, Emma Pastieriková, 8.B

3.miesto        Veroníka Viskupičová, 7.A, Anna Hodúlová, 8.B

Fotogaléria

 

Šaliansky Maťko - prednes povestí - okresné kolo - Nina Gelnarová - VII.A - 1. miesto

                                                                    krajské kolo - Nina Gelnarová - VII.A - 2. miesto. 

Olympiáda zo SJL - okresné kolo - Sabina Cviková - IX.B - 2. miesto

Fotky nájdete TU: http://vancurova.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=208

 


Školský rok 2013/2014

 

Hollého pamätník – krajské kolo:

II. kategória PRÓZA – Nina Gelnarová zo VI.A – 1. miesto a postup do celoslovens. kola

III. kategória PRÓZA – Simona Sýkorová z VIII.B – 3. miesto

 

Hollého pamätník – okresné kolo:

II. kategória PRÓZA – Nina Gelnarová zo VI.A – 1. miesto

III. kategória PRÓZA – Simona Sýkorová z VIII.B – 1. miesto

II. kategória POÉZIA – Katka Bachoríková zo VI.A – 2. miesto

Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole!

 

Hollého pamätník – obvodné kolo:

 I. kategória POÉZIA – Ema Rauschová  z III.A  – 2. miesto

II. kategória POÉZIA – Katka Bachoríková zo VI.A – 1. miesto

II. kategória PRÓZA – Nina Gelnarová zo VI.A – 1. miesto

III.kategória PRÓZA – Simona Sýkorová z VIII.B – 1. miesto

 

Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hollého pamätník

I.kategória

Poézia

 1. miesto:  Ema Rauschová,3.A
 2. miesto:  Samuel Smutný,3.C
 3. miesto:  Terézia Kozická,1.C

Próza

 1. miesto:  Karolína Faithová,3.A
 2. miesto:  Martin Gnebus,3.A
 3. miesto:  Alžbeta Pauleová,3.C a Nina Šomráková,2.B

 

II.kategória

Poézia

 1. miesto:  Katarína Bachoríková, 5.A a Vanessa Hriciščová,5.B
 2. miesto:  -
 3. miesto:  Barbora Lipovská,6.A

Próza

 1. miesto:  Nina Gelnarová,6.A
 2. miesto:  Zuzana Cuninková,5.B
 3. miesto:  Tamara Nagyová,5.A

III. kategória

Poézia

 1. miesto: Terézia Pravdová,9.C
 2. miesto:  Ema Grausová,8.A
 3. miesto:  Adam Baranovič,8.A

Próza

 1. miesto:  Simona Sýkorová,8.B
 2. miesto:  Anna Hodúlová,5.B
 3. miesto:  Emma Pastieriková,7.B

 

Šaliansky Maťko - prednes povestí - okresné kolo - Nina Gelnarová - VI.A - 2. miesto

 

 

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe Letný príbeh:  1. kateg.: Nina Gelnarová - VI.A - 1. miesto

                                                                                             2. kateg.: Sabina Cviková - VIII.B - 2. miesto

 

 

PRO SLAVIS Žilina - celoslovenská súťaž školských a triednych časopisov:

1. miesto CHROBÁČIK - triedny časopis 6.B - IND

 

Školský rok 2012/2013

Záverečné vyhodnotenie súťaží o najaktívnejšiu školu v oblasti kultúry TIRNAVIA TROPHY

1 miesto:  ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava

 

Anglický jazyk - olympiáda

Kategória 1A    Sabína Cviková   VIIB       3.miesto

Kategória 1B    Martin Molnár      IX.B       3. miesto

 

Slovenský jazyk a literatúra

V súťaži Prvosienky: Nina Sviteková, 3.B, 1. miesto
                                   Zuzana Hodulová, 4.C, 2. miesto
 
V súťaži Školský časopis: Bleskáčik, 2. miesto
               Triedne časopisy: Rexi, 1. miesto
                                            Informáčik: 2. miesto
                                            Chrobáčik: 3. miesto
 
V súťaži Keď si vymýšľam:
      Betka Pauleová, 1. miesto
       Michal Novanský - 1. miesto vo vlastnej tvorbe poézie.
 

Výsledky školského kola súťaže: Brúsime si jazyk (1. stupeň)

 1. miesto:  III.A  trieda
 2. miesto:  IV.C  trieda
 3. miesto:  IV.B  trieda
 4. miesto:  IV.A  trieda
 5. miesto:  III.B  trieda

 

„Vrbovské pero“ 

1. ročník krajskej súťaže triednych a školských časopisov   2. miesto triedny časopis CHROBÁČIK – trieda 6.B IND

Moje prázdniny -                            

3. miesto -  okresné kolo - Júlia Tarabová, 7.B

3. miesto -  okresné kolo - Dominika Halašková, 8.B

 

Čaro Vianoc

I. kategória – POÉZIA: Ema Bíliková – III.A – 1. miesto

                      PRÓZA: Šimon Susko – III.B – 1. miesto

II. kategória – POÉZIA:  Katka Bachoríková – V.C – 2. miesto


III.kategória – PRÓZA: Aneta Jarošková – VIII.C – 1. miesto

 

Šaliansky Maťko

Blahoželáme za úspešné reprezentovanie školy v okresnom kole recitačnej súťaže

Kamilovi Mikovi z 2.C - 2. miesto

Nine Gelnarovej z 5.C - 3. miesto - krajské kolo

 

PRO SLAVIS ŽILINA celoslovenská súťaž školských a triednych časopisov s medzinárodnou účasťou

 cena primátora mesta Žiliny -  časopis BLESKÁČIK

                1. miesto - triedny časopis 3.C Rexo

          1. miesto - triedny časopis 6.B Informáčik

          2. miesto - triedny časopis 5.C - IND - Chrobáčik

 

Hollého pamätník - školské kolo

II. kategória

 Poézia
 2. miesto        Nina Tunegová, 6.B
                      Adam Baranovič, 7.A
 3. miesto        Karolína Gvegvorková, 5.C

 Próza
1. miesto         Nina Gelnarová, 5.C
 2. miesto        Ema Grausová, 7.A
 3. miesto        Klára Kormuthová,5.C

 III. kategória
 Poézia

1. miesto       neudelené
2. miesto       Marianna Bučányová, 8.A
3. miesto       neudelené

 Próza
 1. miesto      Terézia Pravdová, 8.C
 2. miesto      Katarína Labancová, 8.C
 3. miesto      Lucia Kollárová, 8.B

Próza:

1. Horváthová C. 2.A
2. Vomasta M. 2.C
3. Škodová Z. 3.B
3. Kucková N. 3.B
 
Poézia:
 1. Miko K. 2.C
 2. Faithová K. 2.A
 3. Bicáková B. 2.B

 

Obvodné kolo Hollého pamätník:

 I. kategória POÉZIA – Kamil Miko z II.C – 2. miesto

II. kategória PRÓZA – Nina Gelnarová z V.C – 2. miesto

III.kategória PRÓZA – Terézia Pravdová z VIII.C – 2. miesto

 

Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

 

Okresné kolo Hollého pamätník:

 I. kategória POÉZIA – Kamil Miko z II.C – 2. miesto

II. kategória PRÓZA – Nina Gelnarová z V.C – 3. miesto

III.kategória PRÓZA – Terézia Pravdová z VIII.C – 2. miesto

 

Školský rok 2011/2012

Divadlo očami detí

Dňa 12.3.2012 sa žiačky 5.C triedy  pod taktovkou p. uč. Klinovskej zúčastnili okresného kola súťažnej prehliadky malých javiskových foriem: " Divadlo očami detí".

Dievčatá obsadili skvelú  striebornú priečku a do školy priniesli krásny pohár.Reprezentovali nás: Ninka Tunegová, Vikinka Križanová, Timka Ručková, Romanka Čapošová, Emmka Štullerová, Emmka Pastieriková a Macka Michálková. BLAHOŽELÁME!

Fotky si môžete pozrieť vo Fotogalérii : TU


 

 

PRO SLAVIS ŽILINA celoslovenská súťaž školských a triednych časopisov s medzinárodnou účasťou

                       1. miesto školský časopis BLESKÁČIK

                       1. miesto triedny časopis 6.C IND LETÁČIK

 

Výsledky súťaže – vlastná literárna tvorba – okresné kolo -  ČARO VIAN0C

1.    miesto  -  Terézia Pravdová, 7.C
2.    miesto  -  Eva Danišová, 9.B

 

 

Holého pamätník

 

Výsledky ŠKOLSKÉHO KOLA recitačnej súťaže, ktoré sa uskutočnilo 28.2.2012:
 

I. kategória:

Poézia
1. miesto         Nicol Kucková, 3.B
2. miesto         Miloš Nemček, 3.A,  Vanesa Hriciščová, 3.B
3. miesto         Beáta Benková, 4.B


Próza
1. miesto         Nina Gelnarová, 4.C,  Katarína Bachoríková, 4.C
2. miesto         Adela Chynoradská, 2.A
3. miesto         Monika Hulíková, 2.C,  Patrícia Šimanová, 4.AII. kategória

Poézia
1. miesto         Viktória Križanová, 5.C
2. miesto         Erik Bročko, 6.C
3. miesto         Dominik Adam, 6.C


Próza
1. miesto        Terézia Pravdová, 7.C,    Katarína Labancová, 7.C
2. miesto        Martin Kreps, 7.B
3. miesto        Laura Šomráková, 6.BIII. kategória

Poézia
1. miesto        Juraj Cagáň, 7.B,   Ema Gelnarová, 9.B

 

Výsledky OBVODNÉHO KOLA recitačnej súťaže Hollého pamätník, ktoré sa uskutočnilo 1. a 2. marca 2012:

II. kategória

Poézia
2. miesto       Viktória Križanová, 5.C

Próza
2. miesto      Terézia Pravdová, 7.C

III. kategória

Poézia
1. miesto      Juraj Cagáň, 8.B
3. miesto      Ema Gelnarová, 9.B

 

Hodžov novinový článok – Martina Borovanová - strieborné pásmo

                         Ema Gelnarová -  bronzové pásmo

 

Kalokagatia - 6.B - 1.miesto v okresnom kole triednych časopisov

              5.C - 2. miesto v okresnom kole triednych časopisov - Chrobáčik

Budimírske studničky: cena poroty : Emma Štullerová             

 

Prvosienky:   2. miesto : Emma Štullerová, 5.C

                       3. miesto:  Peter Ondrušek, 6.C

 

Školský rok 2010/2011

V súťaži o najkrajší list získala prvenstvo naša žiačka Martinka Borovanová z 8.B

 

Súťaž o najkrajší list je celosvetová súťaž, ktorú vyhlasuje Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie. Na Slovensku sa o výber najkrajšieho slovenského listu stará Slovenská pošta s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom súťaže je snaha viesť deti k tradičnému písaniu listov a osvojeniu si písaného prejavu.

 

Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na list, v ktorom je vysvetlené, prečo máme chrániť lesy. Rok 2011 je vyhlásený za Rok ochrany prírody. Zo 687 súťažiacich porota zložená zo zástupcov Slovenskej pošty, Lesov SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja udelila 1. miesto listu, ktorý napísala naša žiačkaMartinka Borovanová z 8.B triedy. Zároveň za list získala cenu – víkendový pobyt v rekreačnom zariadení Belušské Slatiny pre celú rodinu a krásnu hru Lesný skanzen, ktorú venovali Lesy SR.

List postupuje do celosvetového kola a jeho výsledky budú známe v októbri.

Čaro Vianoc okresné kolo 2. miesto -  Filip Faga

                                                čestné uznanie - Valika Pauleová

                                                1. miesto - Romanka Čapošová 4.C

                                                2. miesto - Samko Sojka 4.C

 

 

Hollého pamätník - obvodné kolo 1. miesto - Viktória Križanová 4.C

                                                                       - Juraj Cagáň 7.B

                                                                      - Šimon Ugor 5.C

                                                                     - Ľubomír Gazdík 9.B

                                                        2. miesto - Laura Ďorďová 4.C

                                                       3. miesto - Ninka Gelnarová 

                                                                        - Terézie Pravdová 6.C

                                                                       - Andrej Cagáň 5.C

                             okresné kolo 1. miesto -  Viktória Križanová 4.C

                                                                        - Laura Ďorďová 4.C

                                                                       - Šimon Ugor 5.C

                                                      2. miesto -  Juraj Cagáň 7.B  

                                                                       - Ľubomír Gazdík 9.B     

 

Pro Slavis Žilina - časopisy: celoslovenské kolo 1. miesto BLESKÁČIK

                                                                  2. miesto CHYTRÁK 7.B

 

Najkrajší prázdninový zážitok okresné kolo 1. miesto Lenka Bachoríková 7.B

 

Olympiáda z anglického jazyka: kategória 1A Martin Molnár 7.B obvodné kolo - 2. miesto

                                                         kategória 1B Andrej Bartók 9.B obvodné kolo - 1. miesto

 

Šaliansky Maťko: Šimon Ugor 5.C okresné kolo - 1. miesto

                                                              krajské kolo - 1. miesto

                                                              celoslovenské kolo - 1. miesto

                               Terézia Pravdová 6.C okresné kolo - 3. miesto

 

Školský rok 2009/2010

Olympiáda z anglického jazyka:   
Vanda Čirčová 7.B - obvodné kolo - 2. miesto
                                                 Jana Javorová 8.B - obvodné kolo - 5. miesto


Slovenský jazyk: Báseň roka 2009 - Ema Štulerová 3.C - celoslovenské kolo - 1. miesto
                          
                       
   Šaliansky Maťko  - Šimon Ugor 4.C - okresné kolo - 2. miesto
                                                     - L. Ďorďová 3.C - okresné kolo - 3. miesto

                  
        Najlepší slogan "Deviatková Marienka" - trieda 3.C - trnavské školy - 1. miesto

                          Najkrajší prázdninový zážitok Adrián Štefánik 5.C - okresné kolo - čestné uznanie

                         Čaro Vianoc - Terézia Ručková - okresné kolo - 1. miesto

                                             - Viktória Križanová - okresné kolo - 2. miesto

                                             - Patrik Ondrejech - okresné kolo - 3. miesto

                                             - Ondrej Machovič - okresné kolo - 3. miesto

 

                        Štúrove a Hollého rétorické Drahovce - 24. 3. 2010 sa žiaci našej školy Ľubomír Gazdík 8.B a Soňa Ivanovičová 5.C zúčastnili na krajskom kole v súťaži v rétorike. Ľubomír Gazdík získal 2. miesto. 

 

                

 

                        Rozprávkové vretienko: - Laura Ďorďová - okresné kolo - 2. miesto

 

             

 

 


 

Víťazi krajského  kola recitačnej súťaže Hollého pamätník:

 

2. miesto                                 Andrej Cagáň, 4.C

cena poroty za recitáciu       Šimon Ugor, 4.C

 

 

Víťazi okresného kola recitačnej súťaže Hollého pamätník:

 

1. miesto                     Šimon Ugor, 4.C

1. miesto:                    Andrej Cagáň, 4.C

2. miesto:                    Viktória Križanová, 3.C

 

 

3. miesto:                    Juraj Cagáň, 6.B

 

Víťazi obvodného kola recitačnej súťaže Hollého pamätník:

 

I. kategória

                   1. miesto:                    Viktória Križanová, 3.C

                   2. miesto:                    Andrej Cagáň, 4.C

II. kategória:

                   3. miesto:                    Juraj Cagáň, 6.B

III. kategória:

                   3. miesto                     Ľubomír Gazdík, 8.B

 

Vyhodnotenie  školského kola recitačnej súťaže, ktorá sa uskutočnila 24. 2. 2010  v troch kategóriách.

 

Výsledky:

 

I. kategória:  žiaci  2. – 4. ročníka

 

Poézia:

1. miesto                               Andrej Cagáň, 4.C

2. miesto                               Dominik Adam, 4.C

3. miesto                               Nina Vrabcová, 2.B a Samuel Sojka, 3.C

 

Próza:

1. miesto                               Miška Melišková, 4.C

2. miesto                               Laura Ďorďová, 3.C  a  Sabína Cviková, 4.B

3. miesto                               Kristián Boďa, 3.B  a  Dominik Ondrejka, 2.A

 

II. kategória:  žiaci 5., 6. a 7. ročníka

 

Poézia:

1. miesto                                Juraj Cagáň, 6.B

2. miesto                                nebolo udelené

3.miesto                                 Lucia Kollárová, 5.B

 

Próza:

1. miesto                                Ema Gelnarová, 7.B  a  Lucia Heregová, 7.B

2. miesto                                Martin Šinka, 5.C  a  Terézia Pravdová, 5.C

3. miesto                                Katarína Labancová, 5.C

 

 

III. kategória:  žiaci 8. a 9. ročníka

 

Poézia:

1. miesto                               Ľubomír Gazdík, 8.B

 

 

Do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 8. a 9. marca 2010 v ZUŠ Trnava, postupujú: Andrej Cagáň, Miška Melišková, Juraj Cagáň, Lucia Heregová, Ľubomír Gazdík. Na základe minuloročných výsledkov automaticky postupujú do okresného kola súťaže Šimon Ugor, 4.C a Viktória Križanová, 3.C.

 


 

Prvosienky - okresná súťaž v literárnej tvorivosti

 

V. Pauleová IV.C - okresné kolo - 1. miesto

M. Melišková IV.C - okresné kolo - 1. miesto

R. Štefánková IV.C - okresné kolo - 2. miesto

 

M. Bittnerová VI.B - okresné kolo - 1. miesto

K. Velická VI.B - okresné kolo - 2. miesto

A. Piaček VIII.B - okresné kolo - čestné  uznanie

 


 

Triedny časopis Chytrák - okresné kolo - cena poroty  za šk. rok 2009/2010                         

 Školský časopis Bleskáčik - 1. miesto za šk. rok 2009/2010

 

Časopisy: Školský časopis - Bleskáčik - celoslovenské - 2. miesto za šk. rok 2008/2009

                 Triedny časopis - Dino      - celoslovenské - 1. miesto za šk. rok 2008/2009

                                              - Chytrák - celoslovenské - 2. miesto za šk. rok 2008/2009

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,
  Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria