Matematické, fyzikálne a chemické súťaže

Školský rok 2017/2018

 

Školský rok 2016/2017

 

 

Školský rok 2015/2016

V okresnom kole Pytagoriáde máme úspešných riešiteľov: Peter Bachorík z 5.C, Viktória Kubišová z 6.A a Patrik Adam z 8.A.

V Pikomate máme úspešných riešiteľov: Daniela Adamová z 5.C, Patrik Adam z 8.A, Ján Bartoň z 5.C, ktorý získal pekné 6.miesto

V okresnom kole Matematickej olympiády sme dosiahli pekné umiestnenia:  

 • Ján Bartoň z 5.C sa umiestnil na delenom 3. mieste
 • Daniela Adamová z 5.C sa umiestnila na delenom 5. mieste
 • Viktória Kubišová z 6.A sa umiestnila na delenom 1. mieste
 • Patrik Adam z 8.A sa umiestnil na 1. mieste

Školský rok 2014/2015

 

Fyzikálna olympiáda

Okresné kolo:  Kategória E:

9.B Jakub Benko 4. miesto

  Kategória F:

8.B Jakub Benko 2. miesto

Krajské kolo: Kategória E:

9.B Jakub Benko 9. miesto – úspěšný riešiteľ

 

Pytagoriáda – okresné kolo

3. miesto             P7                   Patrik Adam, VII.A

7. miesto             P6                  Jakub Ručka, VI.A

 

Matematická olympiáda – krajské kolo – 9. ročník

2. miesto          Z9           Dominik Adam, IX.B

5. miesto          Z9           Viera Sásiková, IX.A

Matematická olympiáda – okresné kolo – II. stupeň

1.miesto          Z9            Dominik Adam, IX.B

4.miesto          Z9            Viera Sásiková, IX.A

3. miesto         Z5             Viktória Kubišová, V.A

8. miesto          Z5             Jakub Ugor, V.A

4. miesto          Z7             Patrik Adam, VII.A

 

Pikomat    (celoslovenská súťaž)

1.miesto              kategória 9               Dominik Adam, IX.B

6. miesto             kategória 7                Patrik Adam, VII.A

 

Matematický Klokan  

Najlepší riešitelia na škole:                     Viera Sásiková, IX.A  a  Peter Ondrušek, IX.B

Umiestnení medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR:     Viera Sásiková, IX.A  a  Peter Ondrušek, IX.B

 


Školský rok 2013/2014

Logická olympiáda – celoslovenské kolo

I.stupeň

12.miesto                    Viktória Kubišová, IV.A               

II.stupeň

2.miesto                      Bruno Sagan, IX.C                            

19. mesto                    Samuel Maixner, IX.C                     

 

Pytagoriáda

1. miesto: školské kolo

M. Vomasta - 3.C

V. Kubišová 4.A

D. Holický 5.A

P. Maslaňák 6.A

E. Pastieriková 7.B

D. Adam 8.B

 

Pytagoriáda - obvodné kolo

I.stupeň

7. miesto             Kubišová Viktória, IV.A

6. miesto             Vomasta Michal, III.C

 

II.stupeň

4. miesto             Adam Dominik, VIII.B

29. miesto          Pastieriková Ema, VII.B

4. miesto             Maslaňák Peter, VI.A

2. miesto             Holický Dávid, V.A

 

Matematická olympiáda

Obvodné kolo:

9.A Tomáš Sásik, 1. miesto

9.C Katarína Labancová, 5. miesto

5.A Dávid Holický, 10. miesto

 

Matematická olympiáda – okresné kolo – II. stupeň

 1. Miesto                 Sásik Tomáš, IX.A

4. miesto                    Labancová Katarína, IX.C

10 .miesto                  Holický Dávid, V.A

8. miesto                    Maslaňák Peter, VI.A

 

Matematická olympiáda – krajské kolo – II.stupeň

 1. Miesto                 Sásik Tomáš, IX.A

13. Miesto  Labancová Katarína, IX.C

 

Pikomat    (celoslovenská súťaž)                                  

6.A  Patrik Adam        14.miesto

9.A   Tomáš Sásik       1. miesto

8.B   Dominik Adam    6. miesto

 

PIKOMAT – celoslovenské kolo – II.stupeň

3.miesto                             Adam Dominik, VIII.B

3.miesto                             Sásik Tomáš, IX.A

11.miesto                           Adam Patrik, VI.A

25.miesto                           Maslaňák Peter, VI.A    

 

Pikofyz    (celoslovenská súťaž)     

9.A   Tomáš Sásik       2. miesto

 

Matematický klokan –celoslovenské kolo, II.stupeň

 1. Miesto                                Labancová Katarína, 100 %, IX.C

Sásik Tomáš, 91,7 %, IX.A

 

Matematický klokanko – celoslovenské kolo, I.stupeň

 1. Miesto                 Šugár Marek, 100 %, IV.A

 

MAKSIK – celoslovenské kolo – prebiehajúca celoročná súťaž – I.stupeň

Kristína Bohušová, II.A

Maximilián Drobný, II.A

Nina Hladká, II.A

Matej Kušnier, II.A

Richard Orlovský, II.A

Hana Horňáková, III.C

Adam Lelovský, III.C

Daniela Adamová, III.C

Adela Chynoradská, IV.A

Viktor Blanarovič, IV.A

 

TAKTIK – celoslovenské kolo– prebiehajúca celoročná súťaž

I.stupeň

Lea Zelinková, II.A

Daniela Adamová, III.C

Hana Horňáková, III.C

Dušan Ptačin, IV.B

Daniel Hruška, IV.B

Dominik Kovačócy, IV.B

 

II.stupeň

Lea Dimitrovová, V.A

Dominik Adam, VIII.B

Simona Sýkorová, VIII.B

 

 

Školský rok 2012/2013

Pikomat                                      

5.C  Patrik Adam        1.miesto

8.A   Tomáš Sásik       5. miesto

7.B   Dominik Adam    2. miesto

 

Matematická olympiáda    

Okresné kolo:           

5.C  Peter Maslaňák         4. miesto

5.C  Patrik Adam             7.miesto

7.B  Dominika Adam         1.miesto

7.A  Viera Sásiková          5.miesto

8.A  Tomáš Sásik              1.miesto

8.C  Katarína Labancová   1.miesto

9.B  Lenka Bachoríková    1.miesto

 

Krajské kolo:

9.B  Lenka Bachoríková    3.miesto   

 

Pytagoriáda - školské kolo 1.miesto, postup na obvodné kolo

3.B  Dušan Ptačin           7.miesto

5.C  Dávid Holický         1.miesto

5.C  Barbora Lipovská    14.miesto

6.B  Viktória Križanová   23.miesto

7.B  Peter Ondrušek       7.miesto

8.A  Sásik Tomáš            2.miesto

 

 

Školský rok 2011/2012

Matematická olympiáda 

- kategória Z-5: Sandro Vadovič - obvodné kolo – 1. miesto

- kategória Z-5: Valent Marcel - obvodné kolo - 5. miesto

- kategória Z-5: Ručková Timea - obvodné kolo - 5. miesto

 

kategória Z-6: Adam Dominik - obvodné kolo  - 1. miesto

kategória Z-6: Bročko Erik - obvodné kolo  - 7. miesto

kategória Z-6: Sásiková Viera - obvodné kolo  - 7. miesto

 

- kategória Z-7:  Labancová Katarína - obvodné kolo – 1. miesto

- kategória Z-7:  Sásik Tomáš - obvodné kolo – 1. miesto

 

- kategória Z-8:  Báchoríková Lenka -obvodné kolo – 1. miesto

 

- kategória Z-9 - Samuel Obuch - obvodné kolo - 1. miesto

                                                           - krajské kolo - 1. miesto

 

Pytagoriáda

- kategória P6: Bročko Erik,  VI.C - obvodné kolo - 7. miesto

- kategória P7: Labancová Katarína, VII. C - obvodné kolo - 3. miesto

- kategória P8: Bachoríková Lenka, VIII. B - obvodné kolo - 1. miesto

 

Taktik: medzinárodná súťaž

(súťaž česko- slovensko)

Simona Sýkorová VI.C - 1. miesto (výsledky sú ratané spolu v oboch štátoch)

Dominik Adam VI.C - 1. miesto

Labancová Katarína VII.C - 1. miesto

Jarošková Aneta VII.C - 1. miesto

Vajdíková Kristína VII.C - 2. miesto

Miroslava Gažová VII.C - 12. miesto

 

Maks: celoslovenská súťaž

Peter Ondrušek VI.C - 2. miesto v kraji

Dominik Adam VI. C - 4 . miesto v kraji

Jarošková Aneta VII.C - 8. miesto v kraji

Katarína Labancová VII.C - 8. miesto v kraji

 

Klokan: celoslovenská súťaž

Peter Ondrušek VI. C - 15. miesto - školský skokan

Dominik Adam VI. C - 31. Miesto

Tomáš Sásik VII.A – 31. miesto

 

Školský rok 2010/2011

Matematická olympiáda - kategória Z-5: Richard Dudžák - okresné kolo – 8. miesto
                                            - kategória Z-6: Sásik Tomáš - okresné kolo  - 1. miesto

                                            - kategória Z-7:  Lenka Bachoríková- okresné kolo – 3. miesto

                                            - kategória Z-8 - Samuel Obuch - okresné kolo - 1. miesto

Pytagoriáda                       - kategória - P5:Samuel Chrvala, V.C- obvodné kolo - 7. miesto

                                                                 - P6:Aneta Jarošková, VI.C - obvodné kolo - 1. miesto

                                                                 -  P7:Martin Michal Miškev, VII. B - obvodné kolo - 1. miesto

 

Biologická olympiáda – kategória C: Andrej Bocán - okresné kolo - 1. miesto

                                                 Andrej Bocán – krajské kolo - 5. miesto

 

Biologická olympiáda – kategória D:

                                                 Martin Drgoň 7.B - okresné kolo - 1. miesto

                                                  Michaela Bittnerová 7.B - okresné kolo - 4. miesto

                                                  Kristína Vajdíková 6.C - okresné kolo - 1. miesto

                                                  Dardan Dauti 6.C - okresné kolo - 1. miesto

 

Chemická olympiáda: okresné kolo - Erik Hirner 9. B . 6. miesto  -      krajské kolo - úspešný reišiteľ

                                                   - Andrej Bartók 9. B - 15. miesto

 

Fyzikálna olympiáda: okresné kolo kategória E -  Janka Javorová 9. B - 1. miesto   -     krajské kolo - úspešný reišiteľ

                                                                       -  Tomáš Stanislavský 9. B - 3. miesto    -    krajské kolo - úspešný reišiteľ

                                okresné kolo kategória F - Samuel Obuch 8. B - 1. miesto

 

 

Školský rok 2009/2010

Výsledky okresných kôl (2009/2010):

Matematická olympiáda - kategória Z-5: Komorníková Viktória -  obvodné kolo -1. miesto 
                                                                Labancová Katarína
 - obvodné kolo - 1. miesto
                                                                Sásik Tomáš - obvodné kolo - 2. miesto

 

                                     - kategória Z-6:  Ján Pravda - obvodné kolo - úspešný riešiteľ

 

                                     - kategória Z-7 - Samuel Obuch - obvodné kolo - 1. miesto

 

 

Pytagoriáda - kategória - P5: Tomáš Sásik, V.A- obvodné kolo - 2. miesto

                                         P6: Michal Odler, VI.B - obvodné kolo - 2. miesto

                                         P7: Samuel Obuch, VII. B - obvodné kolo - 1. miesto

                                         P8: Andrej Bocán, VIII.B - obvodné kolo - 1. miesto 

 

 

Fyzikálna olympiáda: Tomáš Stanislavský 8.B - okresné kolo - 1. miesto

                                  Janka Javorová 8.B - okresné kolo - 2. miesto 

 

Archimediáda: Alžbeta Režná VII. B - okresné kolo - 2. miesto

                           Samuel Obuch VII. B - okresné kolo - 2. miesto
 

Chemická olympiáda: Pavol Obuch 9.A - okresné kolo - 4. miesto

 


Školský rok 2008/2009Výsledky okresných kôl (2008/2009):

Fyzikálna olympiáda, kategória E: Hercegová Alica - 6. miesto

Fyzikálna olympiáda, kategória F: Bročková Patrícia - 3. miesto

Fyzikálna olympiáda, kategória G: Stanislavský Tomáš - 1. miesto

Matematická olympiáda - kategória Z-7: Bocán Andrej - 3. miesto
                                                               Jožová Adela -  4. miesto
                                                               Javorová Jana - 7. miesto

Matematická olympiáda - kategória Z-5: Pravda Ján - 6. miesto
                                                               Molnár Martin -  13. miesto
                                                              
Pytagoriáda - kategória P-8: Greguš Lukáš - 1. miesto

Pytagoriáda - kategória P-7: Bocán Andrej - 3. miesto

Pytagoriáda - kategória P-6: Obuch Samuel - 1. miesto

Pytagoriáda - kategória P-5: Odler Michal - 1. miesto

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,
  Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria