Výtvarné a spevácke súťaže

Školský rok 2017/2018

 

 

Školský rok 2016/2017

Spevácke súťaže:

Putujeme za ľudovou piesňou – okresné kolo:

Katka Bachoríková – 1.miesto

Ema Kúdelová – 1. miesto

Hanka a Zuzka Cuninkové – 3. miesto DUO

spevácky zbor Sláviček – 1. miesto

 

Vianočné piesne: Sláviček – skupina žiakov 1. stupňa - 2. miesto

                               Sláviček – skupina žiakov 2. stupňa - 1. miesto

                               jednotlivci: Adelka Kruteková – 1.miesto

                               duo: Hanka a Zuzka Cuninkové – 2. miesto

 

SUPERSTAR: Katka Bachoríková – 1. miesto v 3. kategórii (7. – 9. roč.)

                        Karolína Faithová – cena poroty za originalitu v 2. kat. (4. – 6. roč.)

 

Výtvarné súťaže:

Maľovaný sen Vianoc: Nikoleta Kubovičová – VIII.B – 1. miesto

 

 

Školský rok 2015/2016

Spevácke súťaže:

Putujeme za ľudovou piesňou – okresné kolo:

1. kategória – sólo: Adela Kruteková – 1. miesto

2. kategória – sólo: Ema Kúdelová – 2. miesto

3. kategória – sólo: Katka Bachoríková -1. miesto

 

DUO – 1.kateg.: Samuel Smutný a Peter Bachorík – 1. miesto

DUO – 2. kateg.: Zuzka a Hanka Cuninkové – 3. miesto

 

spevácka skupina: 1. miesto – 12 žiakov zo speváckeho krúžku Sláviček

Výtvarné  súťaže:

V okresnom kole výtvarnej súťaže Deň Zeme získali žiačky Anka Hodulová, 9.B a Eliška Horňáková, 8.B 2. miesto

V okresnom kole výtvarnej súťaže Saganmánia sa umiestnila na 1. mieste Eliška Horňáková, 8.B na 1. mieste a Ema Kúdelová, 4.A na  2. mieste.

V okresnom kole výtvarnej súťaže Maľovaný sen Vianoc získala 1. miesto Sára Dobrovodská z 5.B triedy 1. miesto a  Adelka Kruteková z 3.A triedy z 2. miesto

V okresnom kole výtvarnej súťaže Naše hory získala Eliška Horňáková z 8.B triedy 1. miesto

 

Školské kolo Výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže",


Naši súťažiaci stvárnili ľubovoľne vybraté úryvky Nového zákona z Evanjelia podľa Lukáša a z každej kategórie po 3 práce poputovali do okresného /dekanatného/ kola..

Kategória 1.-2.ročník 

1.miesto - Adela Juráková, 2.B.- Zvestovanie Panny Márie 

2.miesto - Simona Lelovská, 2.D - Cesta do Betlehema

3.miesto - Jessica Matovč, 2.A - Zvestovanie Panny Márie

Kategória 3.-4.ročník

1.miesto - Tereza Zvolenská,4.B. - Zázračný rybolov - povolanie rybárov

2.miesto -  Viktória Mišíková, 4.A - Ukrižovanie

3.miesto - Juraj Augustin Kurek, 3.C - Dobrý strom prináša dobré ovocie, zlý strom                                                          zlé ovocie 

Kategória 5.- 6.ročník

1. miesto - Adam Lelovský , 5.B - Cesta do Betlehema

2.miesto - Pavol Ondrej Slámka, 5.B - Utíšenie búrky na mori 

3. miesto - Sára Dobrovodská - Cesta do Betlehema 

Kategória 7.- 9.ročník

1.miesto - Júlia Pravdová, 8.A - Podobenstvo o márnotratnom synovi

2. miesto - Eliška Horňáková, 8.B - Podobenstvo o rozsievačovi

3.miesto - Nikola Peťková, 8.A - Krst v Jordáne 

Víťazom srdečne blahoželáme !!! :)

--------------------

Okresné /dekanátne / kolo Výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže",:

2.miesto - Júlia Pravdová, 8.A - Podobenstvo o márnotratnom synovi

3. miesto - Eliška Horňáková, 8.B - Podobenstvo o rozsievačovi

Spevácke súťaže

Vianočné piesne a koledy:

 

Ľudové koledy – sólo – 3. miesto: Adelka Kruteková, III.A

Moderná vianočná pieseň  – I. kateg. spevácke skupiny: 3. miesto

Moderná vianočná pieseň – II. kateg. spevácke skupiny: 1. miesto

 

Cena poroty za muzikálnosť – Samko Smutný, V.C

Spevácke súťaže:

Super Star - okresné kolo:

kategória A: Adelka Kruteková, III.A – 1. miesto,

kategória C: Katka Bachoríková, VIII.A - 1. miesto,

kategória C: Hanka Cuninková, VII.B – 2. miesto.

Školský rok 2014/2015

Výtvarné súťaže

Moja Trnava - okresné kolo - 1. miesto - Barbora Čmaradová, 8.A
                                           2. miesto - Pavla Vajdíková, 8.A
 

Rio de Janeiro - okresné kolo - 1. miesto - Olívia Dlasková, 5.A

 

KONE - výtvarná súťaž - okresné kolo - Adelka Chynoradská - 2. miesto

23. apríla 2015 sa v Kalokagatii uskutočnila výtvarná súťaž ku Dňu Zeme.

8.B, Anka Hodulová a Terezka Jandová sa umiestnili na 1. mieste

 
Čo skrýva morské dno - okresné kolo
 
1. miesto: K. Lužáková, 3.A
3. miesto: L. Thomková, 8.A
 
Maľovaný sen Vianoc - okresné kolo
 
1. miesto: K. Lužáková, 3.A
2. miesto: L. Thomková, 8.A
 
Vianočné aranžovanie
 
2. miesto: L. Danáková, 9.B
 

Okresná súťaž : “Čo skrýva morské dno“

-     úspechy: 1.miesto vyhrala / v okrese/ Kristína Lužáková – 3.A

 

Okresná súťaž : “Nakresli svojho integráčika“

-     úspechy: 3.miesto vyhral / v okrese/ Richard Janáč – 3.A

 

Spevácke súťaže:

 

Vianočné piesne a koledy - moderná vianočná pieseň- sólo : Zuzana Cuninková, VI.B - 2.miesto

                                               II.kateg. - spevácka skupina: žiačky 2.stupňa - 1. miesto

 

Super Star - okresné kolo - C kateg.: Katka Bachoríková, VII.A - 3. miesto.

 

Okresná súťaž v speve modernej piesne „SUPERSTAR“

-          úspechy: 2.miesto / v okrese/ vyhrala Ema Kúdelová - 3.A

Okresná súťaž v speve“ Vianočná pieseň“ (jednotlivci)

-     úspechy: 3.miesto/ v okrese/  vyhrala Ema Kúdelová - 3.A

Okresná súťaž v speve“ Vianočná pieseň“ (spevácka skupina)

-     úspechy: 1.miesto/ v okrese/  vyhrali žiačky prvého stupňa

 

 


Školský rok 2013/2014

Výtvarné súťaže

Moja Trnava 

okresné kolo  -  1. miesto  -  Anna Hodúlová, 7.B
                        2. miesto  -  Nina Siantová, 2.B


Plagát k filmu

okresné kolo  -   1. miesto  -  Andrej Felčír, 5.B

Deň zeme

okresné kolo - 2.miesto - Mirka Gažová a Terka Pravdová, 9.C

 

Animal planet - okresné kolo

1. miesto - Iľja Muzafarov, 9.B

 

Vianočné aranžovanie  - 13.decembra 2013 okresné kolo 
Mirka Gažová,9.C , 3. miesto
Linda Danáková,8.B

 

 

Jesenná láska

2.kategória: 1.miesto - Kristínka Lužáková /2.A/

3.kategória: 1. miesto - Iľja Muzafarov / 9.B/

 

Spevácke súťaže

 

Putujeme za ľudovou piesňou: Ema Kúdelová – sólo – 1. miesto

                                                      Katka Bachoríková – sólo – 1. miesto

                                                      sestry Cuninkové – duo – 1. miesto

                                                      K. Bachoríková a N. Gelnarová – duo – 2. miesto

 

Slávik Slovenska: Katka Bachoríková – 2. miesto

                                Ema Kúdelová – 3. miesto

 

Putujeme za ľudovou piesňou – okresné kolo:

kategória jednotlivci: Ema Kúdelová z II.A –  1. miesto

                                     Katka Bachoríková zo VI.A – 1. miesto

 

kategória DUO: Hanka a Zuzka Cuninková z V.B – 1. miesto

                           K. Bachoríková a N. Gelnarová zo VI.A – 2. miesto

 

 

 

SUPERSTAR – okresné kolo – 2. stupeň:

Nina Gelnarová  – VI.A –  1. miesto

Katka Bachoríková – VI.A – 2. miesto

 

a)      Okresná súťaž v speve modernej piesne „SUPERSTAR“

-          úspechy: 1.miesto / v okrese/ vyhrala Emka Kúdelová - 2.A

              

b)      Okresná súťaž v speve „pieseň o Mikulášovi“

-     úspechy: 3. miesto /v okrese/ vyhrala Tamara Pjonteková - 4.B

                                      

c)      Okresná súťaž v speve“ pieseň o Vianociach“

-     úspechy: 1.miesto/ v okrese/  vyhrala Emka Kúdelová - 2.A

 

 

Školský rok 2012/2013

Výtvarné súťaže

Deň Zeme 22.apríla                            1.miesto - Katarína Labancová a Miroslava Gažová z 8.C.

Moja Trnava - okresné kolo -             1. miesto - Iľja Muzafarov, 8.B    

                                                         1. miesto - Laura Šomráková, 7.B

Krásy jesene                                    1. miesto - okresné kolo - Miroslava Gažová, 8.C

Maľovaný sen Vianoc                       1. miesto - okresné kolo - Terézia Pravdová, 8.C

Maľovaný sen Vianoc                       1. miesto - okresné kolo - Miroslava Gažová, 8.C

Prvá pomoc a polícia očami detí     1. miesto - regionálne kolo - Iľja Muzafarov, 8.B

Vianočné aranžovanie                    1. miesto - okresné kolo - Miroslava Gažová, 8.C

Cestujeme po svete - Čínske draky  2. miesto - okresné kolo - Monika Masaerová, 5.A

 

Jesenná krása                                3.miesto  Lívia Plachetková 4.C
 
Čínske draky                                   2. miesto Nikoleta Kubovičová 4.B
 
Veľkonočné     aranžovanie

2. miesto - okresné kolo   -  povinná časť - Miroslava Gažová, 8.C
3. miesto - okresné kolo   -  povinná časť - Terézia Pravdová, 8.C

2. miesto - okresné kolo   -  voľné aranžovanie - Miroslava Gažová, 8.C
 

Spevácke súťaže

Okresná súťaž v speve, populárnej piesne „SUPERSTAR“ – 7.11.2012

(zapojili sa 1.A, 2.C, 2,A, 3.B, 4. A, 4.B, 5.C, 9.A)

 
  • úspechy: 1.miesto vyhrala Emka Kúdelová - 1.A

              1.miesto vyhrala Hanka Cuninková - 4.B

                          2.miesto vyhrala Zuzka Cuninková - 4.B

                          2.miesto vyhrala Lenka Báchoríková - 5.C

                          3. miesto vyhrala Radka Kovarovičová – 9.A

 

Okresná súťaž v speve „pieseň o Mikulášovi“ - 5.12.2012

-     úspechy: 2.miesto vyhrala Emka Kúdelová - 1.A

                          3.miesto vyhrala Zuzka Cuninková - 4.B

                          3. miesto vyhrala Celine Horváthová -2.A

 

Okresná súťaž v speve“ pieseň o Vianociach“ - 5.12.2012

-     úspechy: 1.miesto vyhrala Hanka Cuninková - 4.B

                          2.miesto vyhrala Tomáš Novota – 4.A

                          3.miesto vyhrala Emka Kúdelová - 1.A

 

Školský rok 2011/2012

Okresné kolo - Zem je len jedna  - 1. miesto - Eva Danišová a Tatiana Uhríková, 9.B 

Okresné kolo výtvarnej súťaže Levy, tigre, mačky a iné šelmy - 1. miesto - Iľja Muzafarov, 7.B

 

 

Školský rok 2010/2011

Moja Trnava - 1.miesto - Iľja Muzafarov,6.B

Návrh na poštovú známku - Motýle a chrobáky    1. miesto - Sabína Papalová, 8.B

                                                                                     1. miesto - Tatiana Uhríková, 8.B

Naše hory na jeseň - 1. miesto - Tatiana Uhríková, 8.B

Tak plynie čas - okresné kolo 2. miesto - Tatiana Uhríková 8.B

 

V novembri 2010 získala naša žiačka Tatianka Uhríková z 8.B triedy 1. miesto v okresnom kole výtvarnej súťaže Naše hory na jeseň. Ďaľšie vystavené práce žiakov našej školy v tejto súťaži.
 
Dominik Režný, 5.B
Lucia Baranová, 9.A
Ilja Muzafanov, 6.B
 
Foto prác nájdete vo fotoalbume.

Spevácka súťaž Hľadá sa SuperStar: okresné kolo kategória C (5. - 7. roč.):  2. miesto - Radka Kovarovičová,  7.A

Výtvarné súťaže: Čarovný svet Vianoc - okresné kolo - Sara Hwang 7.A 1. miesto

                                  Maľovaný sen Vianoc - okresné kolo Barbora Čutríková 8.B 1. miesto

                                  Vianočné aranžovanie - okresné kolo Lucia Baranová 9.A  3. miesto

Spevácke súťaže: okresné kolo - Pieseň o Mikulášovi: 1. kategória B. Beňová 2.C   1. miesto

                                                                          2. kategória N. Gelnarová 3.C   3. miesto

                                                                          2. kategória M. Proksa 4.A   3. miesto

                                            - Pieseň o Vianociach: 1. kategória T. Pionteková 1.A   3. miesto

                                                             2. kategória K. Bachoríková 3.C   2. miesto
 

 Školský rok 2009/2010

Výtvarná súťaž: Rozprávkový sen Vianoc - Martina Uchálová 9.A - okresné kolo - 3. miesto

                           Farby jesene - Miroslava Gažová 5.C - okresné kolo - 3. miesto

 

                           Perly európskych miest - Lucia Baranová - okresné kolo - 1. miesto

                                                                - Martina Ucháľová - okresné kolo - 1. miesto

 

                                                                      

            

                                       

          

                        

     

 

  Veľkonočné aranžovanie

 

Žiačky Martina Ucháľová z 9. A a Lucia Baranová z 8. A našu školu reprezentovali vo veľkonočnom aranžovaní v Kalokagatii - CVČ 30. 3. 2010.

Lucia Baranová získala v okresnom kole 2. miesto.

 

 

              

                    

Moja Trnava

 

Okresné kolo výtvarnej säťaže. Z našej školy boli ocenené 3 žiačky:

      Miroslava Gažová, 5.C

      Sarah Hwang, 6.A

      Paulína Poláčková, 9.A

 

                          

 

                           

 

                                                                   

 Spevácka súťaž: Super star   - Katka Bachoríková 2.C - okresné kolo - 1. miesto 

                                             - Ema Gelnarová 7.B - okresné kolo - 2. miesto                                                

 

Putujeme za ľudovou piesňou - Alica Heregová, Radka Kovarovičová (duo) - okresné kolo - 1. miesto

                                                - Hanka Knapíková, Tomáš Silný (duo) - okresné kolo - 2. miesto

                                                - Katka Kovarovičová - okresné kolo - 2. miesto

 

Slávik Slovenska - Katka Bachoríková - okresné kolo - 2. miesto

                           - Lucia Heregová - okresné kolo - 2. miesto

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria