Športové súťaže

Školský rok 2017/2018

 

Školský rok 2016/2017

 

Školský rok 2015/2016

 

Školský rok 2014/2015

 

 

Školský rok 2013/2014

 

 

Školský rok 2012/2013

1. miesto vo futbale MC Donald CUP:

Okresné kolo, , žiaci z 3.A (Hudeček Samuel, Daniš Matej, Kobetič Dávid).

Stolný tenis
Chlapci:   2. miesto – TŠH
                3. miesto majstrovstvá okresu
Dievčatá: 6. Miesto – TŠH

Basketbal – 4. miesto v okrese

Cezpoľný beh: Selnekovič – 6. miesto

Súťaž mladých záchranárov – 8. miesto

Cyklistické preteky: Foltýn – 1. miesto vo svojej kategórii

 

Školský rok  2011 / 2012

Stolný tenis

1. miesto ZŠ – Trnavské školy

1. miesto ZŠ – obvodné kolo

krajské kolo -  2. miesto

Žiaci – Marcel Rabara, Boris Čapkovič, Michal Nemček, Peter Ondrušek

 

Malý futbal – 6. miesto

Basketbal – 3. Miesto v skupine

 

Danišová Eva - 3. miesto – skok do výšky

                         3. miesto – skok do diaľky

 

Olympijský beh štafiet  –  2. Miesto

 

Štvorylka-  s 20 žiakmi sme nacvičili štvorylku, ktorú sme zatancovali na Trojičnom námestí

Zorganizovali sme športové stretnutie Trnava – Valtice, ktoré sme vyhrali

 

Školský rok  2010 / 2011

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise:  okresné kolo  1. miesto  Marcel Rábara 8.A

                                                                                                               Boris Čapkovič 8.A

 

 

Školský rok 2009 / 2010

Športová súťaž: Stolný tenis - Rábara 7.A -okresné kolo - 1. miesto
                                             - Nemček 6.A -okresné kolo - 1. miesto
                                             - Ondrušek 4.A -okresné kolo - 1. miesto

 

                                             - Rábara 7.A - regionálne kolo - 1. miesto
                                             - Nemček 6.A - regionálne kolo - 1. miesto
                                             - Ondrušek 4.A - regionálne kolo - 1. miesto

 

                                             - Rábara 7.A - majstrovstvá kraja - 1. miesto
                                             - Nemček 6.A - majstrovstvá kraja - 1. miesto
                                             - Ondrušek 4.A - majstrovstvá kraja - 1. miesto

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria