Úradné hodiny vedenia školy

Vážení rodičia a priatelia školy,

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás pokojne kontaktujte či navštívte osobne.

V pracovných dňoch dopoludnia v čase od 7.30 do 8.00

a popoludní v čase od 14.00 do 16.00 je Vám vždy k dispozícii niekto z vedenia školy podľa nižšie uvedeného harmonogramu:

 

PaedDr. Milan Kánya

riaditeľ školy

Pondelok: 07:15 - 8:00

Utorok:     07:15 - 8:00

Streda:     07:15 - 8:00

Štvrtok:    07:15 - 8:00

Piatok:     07:15 - 8:00, 14:00 - 16:00 (nepárny týždeň)

 

Mgr. Jarmila Belková

zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň a ŠKD

Pondelok: 7:30 - 8:00, 14:00 - 16:00 (nepárny týždeň)

Utorok:     7:30 - 8:00, 14:00 - 16:00 (nepárny týždeň)

Streda:     7:30 - 8:00

Štvrtok:    7:30 - 8:00

Piatok:     7:30 - 8:00

 

Mgr. Svetlana Halúsková

zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň

Pondelok: 7:30 - 8:00

Utorok:     7:30 - 8:00

Streda:     7:30 - 8:00, 14:00 - 16:00 (nepárny týždeň)

Štvrtok:    7:30 - 8:00, 14:00 - 16:00 (nepárny týždeň)

Piatok:     7:30 - 8:00

 

Mgr. Nora Gerincová

zástupkyňa riaditeľa pre MŠ (budova B - MŠ)

Pondelok - Piatok: 14:00 - 16:00 (párny týždeň)

 

 

 

Konzultačné hodiny školskej psychologičky, výchovnej poradkyne, kariérovej poradkyne a vedúcej školskej jedálne:

 

Mgr. Ľudmila Gresnerová

školská psychologička (budova B na 1. poschodí)

Pondelok: 6:30 - 8:00, 13:00 - 14:30

Utorok:     6:30 - 8:00, 13:00 - 14:30

Streda:     6:30 - 8:00, 13:00 - 14:30

Štvrtok:    6:30 - 8:00, 13:00 - 14:30 (nepárny týždeň)

 

Mgr. Ivana Klinovská

výchovná poradkyňa (budova A, 2.poschodie - kabinet výchovného poradenstva)

Utorok: 07:30 - 08:30

V prípade potreby stretnutie na základe telefonického dohovoru.ä

 

Mgr. Petra Psotová

kariérový poradca (budova A, 2.poschodie - kabinet výchovného poradenstva)

Pondelok: 14:00 - 15:00

V prípade potreby stretnutie na základe telefonického dohovoru.

 

Zlatica Felingová

vedúca školskej jedálne (budova B)

Pondelok: 7:30 - 8:00, 12:00 - 14:00

Utorok:     7:30 - 8:00, 12:00 - 14:00

Streda:     7:30 - 8:00, 12:00 - 14:00

Štvrtok:    7:30 - 8:00, 12:00 - 14:00

Piatok:     7:30 - 8:00, 12:00 - 14:00

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava