Príspevok ZRPŠ Správa o financiách

Rada rodičov

Príspevok ZRPŠ

Prosíme rodičov o príspevok do fondu Rady rodičov. 

Jeho výška 12€ na dieťa a je splatný do 31.10.2017 . V prípade, že máte na škole viac detí, za mladšie dieťa/deti je výška príspevku 10€ na dieťa a je splatná do 30.11.2017. Príspevok je dobrovoľný. V prípade, že Vám to vaša finančná situácia dovoľuje, Vás prosím o jeho uhradenie. Príspevok odovzdajte triednemu dôverníkovi, prípadne ho môžete poukázať na účet Rady rodičov. Za Vaše príspevky vopred ďakujeme.

Príspevok do fondu Rady rodičov (ZRPŠ) môžete zaplatiť na číslo účtu 

SK79 8360 5207 0042 0262 6763 . 

 

Do poznámky, prosím, uveďte meno a triedu dieťaťa.

 

                                                Marianna Adamová, predseda Rady rodičov

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava