Činnosť našich detí Charakteristika MŠ Zápis do MŠ Žiadosť do MŠ

Materská škola

Činnosť našich detí

Správa o výchovnej a vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských  zariadení za školský rok 2015 / 2016 TU

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Vančurova 38, 917 01 Trnava