• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odb.pedagog.praxe s DPH 09.03.2023 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá riaditeľka ZŠ s MŠ 14.03.2023
  Zmluva 250013413 Zmuva o prístupe do dist. sústavy a distribúcii elektriny s DPH 28.02.2023 Západoslovenská distribučná a.s ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá riaditeľka ZŠ s MŠ 03.03.2023
  Objednávka OBJEDNÁVKY 2/2023 k 28.2.2023 s DPH 28.02.2023 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Mária Tomaníčková 28.02.2023
  Faktúra FAKTÚRY ZŠ ŠJ 2/2023 s DPH 28.02.2023 RNDr. Dáša Černá, L.Gnébusová, Viera Petríková riaditeľka školy - ZŠ+ MŠ +ŠKD, vedúce jedálne 28.02.2023
  Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 21.02.2023 Mgr. Réka Lančaričová Nagyová ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2023
  Objednávka OBJEDNÁVKY 2/2023 k 20.2.2023 s DPH 20.02.2023 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Mária Tomaníčková 20.02.2023
  Objednávka OBJEDNÁVKY 2/2023 k 10.2.2023 s DPH 10.02.2023 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Mária Tomaníčková 10.02.2023
  Zmluva 2022 02 28 Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 1 500,00 s DPH 10.02.2023 Nadácia Televízie Markíza ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá riaditeľka ZŠ s MŠ 22.02.2023
  Zmluva 19/2022 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 10.02.2023 Vychutnávaj s LUX-usom ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá riaditeľka ZŠ s MŠ 22.02.2023
  Faktúra FAKTÚRY ZŠ ŠJ 1/2023 s DPH 31.01.2023 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá, L.Gnébusová, Viera Petríková riaditeľka školy - ZŠ+ MŠ +ŠKD, vedúce jedálne 31.01.2023
  Objednávka OBJEDNÁVKY 1/2023 k 31.1.2023 s DPH 31.01.2023 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Mária Tomaníčková 31.01.2023
  Zmluva Kolektívna zmluva - s DPH 24.01.2023 OZ PŠaV ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá riaditeľka školy 27.01.2023
  Objednávka OBJEDNÁVKY 1/2023 k 20.1.2023 s DPH 20.01.2023 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Mária Tomaníčková 20.01.2023
  Objednávka OBJEDNÁVKY 1/2023 k 10.1.2023 s DPH 10.01.2023 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Mária Tomaníčková 10.01.2023
  Zmluva 1-2023 Nájomná zmluva 780,00 s DPH 05.01.2023 ASPSA Trnava ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá riaditeľka ZŠ s MŠ 09.01.2023
  Faktúra FAKTÚRY ZŠ ŠJ 12/2022 s DPH 31.12.2022 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá, Zlatica Felingová, Viera Petríková riaditeľka školy - ZŠ+ MŠ +ŠKD, vedúce jedálne 31.12.2022
  Objednávka OBJEDNÁVKY 12/2022 k 31.12.2022 s DPH 31.12.2022 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Mária Tomaníčková 31.12.2022
  Zmluva Zmluva o poskytnutí daru s DPH 20.12.2022 FinQ Centrum, n.o. ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava RNDr. Dáša Černá riaditeľka ZŠ s MŠ 17.01.2023
  Objednávka OBJEDNÁVKY 12/2022 k 20.12.2022 s DPH 20.12.2022 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Mária Tomaníčková 20.12.2022
  Objednávka OBJEDNÁVKY 12/2022 k 10.12.2022 s DPH 10.12.2022 ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Mária Tomaníčková 10.12.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/846
 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare