• Zoznam tried

  • I. A
   I. ATriedny učiteľ Nataša Neitzová
  • I. B
   I. BTriedny učiteľ Ivana Klinovská
  • I. C
   I. CTriedny učiteľ Monika Slezáková
  • II. A
   II. ATriedny učiteľ Anna Kővérová
  • II. B
   II. BTriedny učiteľ Gabriela Česneková
  • III. A
   III. ATriedny učiteľ Zuzana Rožnayová
  • III. B
   III. BTriedny učiteľ Zuzana Kuchárková
  • IV. A
   IV. ATriedny učiteľ Zuzana Kováčová
  • IV. B
   IV. BTriedny učiteľ Veronika Majtánová
  • IV. C
   IV. CTriedny učiteľ Drahomíra Kubišová
  • V. A
   V. ATriedny učiteľ Darina Prostináková
  • V. B
   V. BTriedny učiteľ Miroslav Šuran
  • VI. A
   VI. ATriedny učiteľ Bibiána Nárožná
  • VI. B
   VI. BTriedny učiteľ Božena Chrvalová
  • VI. C
   VI. CTriedny učiteľ Jana Hornáková
  • VII. A
   VII. ATriedny učiteľ Andrea Nováková
  • VII. B
   VII. BTriedny učiteľ Filip Kuchárek
  • VIII. A
   VIII. ATriedny učiteľ Dana Čopanová
  • VIII. B
   VIII. BTriedny učiteľ Anna Pekná
  • VIII. C
   VIII. CTriedny učiteľ Anton Puškár
  • IX. A
   IX. ATriedny učiteľ Tatiana Uhríková
  • IX. B
   IX. BTriedny učiteľ Stanislava Kopúnková
  • IX. C
   IX. CTriedny učiteľ Mária Skalová
  • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

   Albert Einstein

  • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

   Carl Roberts

  • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

   William Shakespeare