• Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  sa bude konať na školskom dvore

  dňa 29. 06. 2018 o 8:00 hod.

   

  Obed: 10:00 - 12:00 hod. 

 • Pozvánka

  Pozvánka
 • Oznam

  Oznam

  Riaditeľstvo školy ZŠ s MŠ, Vančurova v Trnave oznamuje, že dňa 25.6.2018 (v pondelok) poskytuje podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

  riaditeľské voľno žiakom I. a II. stupňa

  z dôvodu oslavy 50. výročia školy.

  Všetci žiaci sú automaticky odhlásení z obeda. 

 • Školský časopis - vyhodnotenie

  Školský časopis - vyhodnotenie

  Musíme sa pochváliť:)

  Získali sme 1. miesto za náš školský časopis BLESKÁČIK 

  v okresnej súťaži školských časopisov:)

   

  a tešíme sa z toho:)

 • Zbierka

  Zbierka

  V dňoch  26.6. – 29.6.2018

  budeme na našej škole zbierať školské pomôcky pre núdznych, pre sociálne slabé  deti, ktorým rodičia nemôžu pomôcky do školy zakúpiť.

  Jedná sa o školské tašky, peračníky, perá, obaly, pravítka, kružidlá...atď. – skrátka úplne všetko, čo taký školák v škole potrebuje.

  Školské pomôcky odovzdajte v dátume od 26.6. do 29.6.katechétke Monike Diňovej . Po zbierke ich posunieme Charite v Trnave a tá prerozdelí tam, kam je to potrebné.

  Vopred ďakujeme za každý príspevok  do zbierky.

 • Info

  Info

  Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“

  Krásne 2. miesto v diecéznom /krajskom/ kole získala naša škola vo výtvarnej súťaži „ Biblia očami detí a mládeže.“  Veľmi sa tešíme .

   

  Dňa 12.mája 2018  naši tretiaci prijali prvé sväté prijímanie v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.

  Je to veľmi vzácny deň v živote, bol ozaj krásny  a veríme, že naň nikdy nezabudnú ako naše deti, tak aj ich rodiny a ostane navždy v ich srdciach.

  Niektorí prijali sviatosť prvého svätého prijímania aj v iných svojich farnostiach napr. vo farnosti Trnava-Tulipán a v Brestovanoch.

   

  V nedeľu na Turíce 20.mája 2018 prijali naši deviataci sviatosť birmovania, ktorú im vyslúžil trnavský arcibiskup.

  Sviatosť birmovania udeľuje sedem darov Ducha Svätého a veľmi pomáha a posilňuje na životnej ceste. Nech sa našim birmovancom v živote darí !!!

 • Zmena - zber papiera

  Zmena - zber papiera

  Vážení žiaci, rodičia a priatelia školy.

  Momentálne prebiera na našej škole zber papiera.

  Prosíme vás, aby tí, ktorí chceli ešte priniesť papier na zber k nám do školy, aby sa poponáhľali:) a priniesli ešte zvyšný papier ku kojtajneru do zajtra (24.5.2018), pretože zber sa skončí o deň skôr, a to štvrtkom, 24.5.2018 o 16:00.

  Ďakujeme veľmi pekne.

  ZŠ s MŠ Vančurova

 • Trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

  Príď medzi nás

  Ak si žiakom 5. ročníka základnej školy, si študijný typ a máš záujem o prírodné vedy – matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika, tak neváhaj a prihlás sa na prijímacie pohovory v ZŠ s MŠ na Vančurovej ulici 38 v Trnave.

  Aj v budúcom školskom roku 2018/2019 otvára naša škola triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a  prírodovedných predmetov v šiestom ročníku.

  Ponúkame:

  • viacročnú úspešnú tradíciu,
  • triedny  kolektív s nízkym počtom žiakov,
  • erudovaný pedagogický zbor,
  • aktivizujúce metódy práce,
  • rozšírený počet hodín prírodovedných predmetov, informatiky a matematiky,
  • moderne vybavené učebne prírodovedných predmetov,
  • spoluprácu s vysokými školami. 

  Termín prijímacích pohovorov z matematiky:            do 6. ročníka:  21. mája 2018  o 9.00 hod.

  (prihlášku poslať do 14. mája 2018)                          

  Bližšie informácie o prijímacích pohovoroch a podmienkach prijatia získate na tel. č. : 033/32 36 922admin@zsvancurovatt.edu.sk, www.vancurova.edupage.org  alebo osobne u zástupkyne Mgr. Halúskovej.

  Prihlášky nájdete na stránke školy v sekcii Škola a Dokumenty alebo kliknite TU.

 • Zápis do materskej školy

  Zápis do materskej školy

  Všetky potrebné informácie si stiahnete TU :)

 • 2 % z daní

  2 % z daní

  Vážení rodičia a priatelia školy,      

  OZ ZŠ Vančurova  Vás aj tento rok prosí o príspevok vo forme 2% zaplatených daní.

  Prostriedky použijeme na zveľadenie areálu školy a skvalitnenie školských a mimoškolských aktivít našich detí.

  Viac informácií a tlačivá nájdete TU :)

   

  Ďakujeme

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia,

  vyplnenú elektronickú prihlášku prineste na zápis. 

  Na konci prihlášky uveďte dátum, kedy prídete osobne zapísať dieťa do 1. ročníka (5.4.-6.4.2018).  

   

  Elektronickú prihlášku nájdete TU .   

   

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

  Príďte medzi nás, tešíme sa na vás.

 • TESTOVANIE 9

  Testovanie 9 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda).

 • Deň otvorených dverí pre predškolákov

  Deň otvorených dverí pre predškolákov
 • Letný pobytový tábor

  Letný pobytový tábor

  Ak má Vaše dieťa  záujem o týždeň pobytu v prekrásnej prírode Malej  Fatry s kvalitným ubytovaním, pestrou stravou, množstvom zážitkov a skvelým kolektívom, informujte sa u p. uč. Neitzovej, Klinovskej alebo Bachratej.

  Letný pobytový tábor 8.7. - 13.7.2018

   

  Pridaj sa k nám!

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  O Z N A M

    

  Oznamujeme rodičom a žiakom ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava, že v dňoch 05.03.2018 až 09.03.2018 JARNÉ PRÁZDNINY :-) 

   

  Vyučovanie začína v pondelok 12.03.2018 podľa riadneho rozvrhu hodín.

 • Projekt ESF

  Projekt ESF

  Už tretí rok je na našej škole  aplikovaný projekt  ESF: „Obsahová prestavba vzdelávacieho systému Základnej školy s materskou školou, Vančurova 38,  Trnava.

  Začiatkom školského roka 2016/2017  sa uskutočnili dve pracovné stretnutie pedagógov pôsobiacich v tomto projekte.   Zúčastnení zhodnotili doterajší priebeh projektu, jeho výsledky a vzájomne si vymenili skúsenosti z aplikácie a využívania pomôcok ako aj návrhy a podnety na ďalšie uplatňovanie projektových výstupov.  Celkovo možno hodnotiť projekt ako úspešný a čo je veľmi dôležité, žiaci si formu získavania vedomostí prostredníctvom vypracovaných materiálov a pracovných zošitov obľúbili.

  Projekt ESF - Obrázok 1Projekt ESF - Obrázok 2Projekt ESF - Obrázok 3                          

   

 • Prerušenie prevádzky MS Spartakovská 10

  Prerušenie prevádzky MS Spartakovská 10

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu na ulici Spartakovská 10, že v zmysle §2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a čl. 5 metodického usmernenia Metodickým usmernením č. RUVZ 2017/04463 z dôvodu nárastu respiračných a vírusových ochorení prerušuje prevádzku materskej školy na dni 28.02.2018 - 02.03.2018

  Prevádzka bude obnovená 05.03.2018.

 • Triedne schôdzky a voľby do rady školy

  Triedne schôdzky a voľby do rady školy

  Vážení rodičia. 

  Dňa 1. marca 2018 o 16:30 hod. sa uskutočnia triedne schôdzky združenia rodičov.

  Súčasne sa uskutočnia o 16:30 hod. aj voľby zástupcov rodičov do rady školy.

  Rodičia budú voliť 3 zástupcov rodičov základnej školy a 1 zástupcu z rodičov materských škôl. Kandidátov z rodičov ZŠ a z MŠ navrhujte e-malom na milan.kanya@zsva.trnava.sk  aj s písomným súhlasom týchto kandidátov.

  Voľby sú platné v 1. kole,  ak bude hlasovať nadpolovičná väčšina zo všetkých rodičov. V prípade, že sa 1. kola nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, prebehne 2. kolo volieb o 17.00  hodine .

  Bližšie informácie  a Príkaz primátora mesta č. 8/2018 ku kreovaniu rád škôl pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava nájdete v Novinkách na stránke školy.

  V prípade otázok kontaktujte e-mailom na uvedenú adresu:  milan.kanya@zsva.trnava.sk .

   

  Harmonogram volieb do rady školy 1.marca 2018:

  15.00- nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ

               (miesto – zborovňa ZŠ Vančurova 38, Trnava)

  16.15- pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ

               (miesto – zborovňa ZŠ Vančurova 38, Trnava)

  16.30- zástupcovia rodičov

               (miesto – hlavný vchod  ZŠ Vančurova 38, Trnava)

   

   

 • Unicef

  Sme škola podporujúca projekt UNICEF - Školy pre Afriku

  Unicef - Obrázok 1

  Prečo sme sa stali DOBRÝM ANJELOM?

  Viac si prečítajte TU

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,
  Vančurova 38, 917 01 Trnava