• ZBER PAPIERA

  ZBER PAPIERA

  Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava organizuje

  ZBER PAPIERA

  Kedy: od 15.6.2021 do 17.6.2021 denne od 8.00 do 17.00 hod.

  Kde: papier priniesť ku kontajneru pred školou v papierových taškách alebo voľne.

  Ako: POZOR! Do zberu nepatria: tvrdý kartónový papier, euroobaly, spinky, pevné obaly z kníh, kovové pružiny, plastové lišty, šanóny, viazacie pásky, špagáty, tetrapakové nápojové kartóny, hygienický papier, samolepky.

  Prosíme o dodržanie podmienok zberu.

  Zberom papiera prispejeme k ochrane životného prostredia a triedy získajú body, ktoré sa im prirátajú k celoročnej súťaži o najzelenšiu triedu Vančurky.

  Ďakujeme za podporu!

 • Úspechy vo výtvarných súťažiach

  Úspechy vo výtvarných súťažiach
 • Úspechy v literárnych súťažiach

  Úspechy v literárnych súťažiach
 • Výzva na súťaž :)

  Výzva na súťaž :)
 • Ekokódex

  Ekokódex

  S radosťou Vám oznamujeme, že našou trojročnou aktivitou v téme ODPAD sme sa zaviazali dodržiavať zásady, ktoré Vám predkladáme v Ekokódexe našej školy:)

  Ekokódex Vančurky 

  Pozrite si aj  tvorbu nášho Ekokódexu -  viac pozrite TU:)

   

  Chválime sa aj kreatívnymi žiakmi a kolektívmi tried, ktorí vytvorili krásne básne.  

  Viac pozrite TU:)

   

  Ďakujeme všetkým žiakom!

 • Športový areál

  Športový areál

  Od 24.5.2021 bude sprístupnený športový areál aj pre verejnosť. 

  Prevádzkovú dobu a prevádzkový poriadok nájdete TU :)

  Počas sviatkov a nepriaznivého počasia bude ihrisko zatvorené .

  Počas školského roka v čase od 8:00 do 17:00 hod. budú športový areál využívať žiaci základnej školy a deti materskej školy, rovnako aj počas prázdnin v čase prevádzky prímestského tábora.

 • IQ olympiáda

  IQ olympiáda

  Aj tento školský rok sa v apríli 2021 vďaka našim šikovným žiakom škola zapojila do súťaže IQ olympiáda.

  Stali sme sa piatou najaktívnejšou školou v regióne Západ :)

   

  IQ olympiáda – školské kolo

  5. ročník

  1. Gerula Alexander – 5.A

  2. Morávsková Vanda – 5.A

  3. Hrašnová Henrieta – 5.B

  6. ročník

  1. Nováková Lívia – 6.C

  2. Kucko Michal – 6.B

  3. Friedrichová Karolína – 6.A

  7. ročník

  1. Petrušová Kristína – 7.B

  2. Karol Jakub – 7.C

  3. Jakubíková Patrícia – 7.C

  8. ročník

  1. Benci Matej – 8.C

  2. Siantová Silvia – 8.C

  3. Kozická Tereza – 8.C

   

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy :)

 • Biblia očami detí

  Biblia očami detí

  Vo výtvarnej súťaži z náboženskej výchovy BIBLIA OČAMI DETÍ

  sa v dekanátnom (okresnom) kole umiestnil  

  na krásnom 2. mieste Ján Dzivák zo 6.C triedy.

  Bol ocenený milým darčekom a diplomom.

   

  Tešíme sa spolu s ním a gratulujeme! 

 • DEŇ EKOHRDINOV

  DEŇ EKOHRDINOV

  14.05.2021 od 8.30 hod. - ONLINE TU :) 

  (na FCB stránke Základná škola s materskou školou na Vančurovej ulici v Trnave)

  Viac info TU:)

 • Staň sa ekohrdinom

  Staň sa ekohrdinom

  Staň sa ekohrdinom

   

  Zapoj sa do Eko-challenge, splň podmienky a vyhraj zelenáčikov pre svoju triedu.

  Čo je Eko-challenge? Je to výzva ku Dňu Zeme, ktorú robíme v spolupráci s Mestom Trnava. Jej cieľom je redukcia vyprodukovaného odpadu a snaha o čistejšie mesto. Zapojiť sa môžeš aj Ty.

  Ako? Staň sa fanúšikom facebookovej stránky Základná škola s materskou školou na Vančurovej ulici v Trnave.

  Odfoť sa pri plnení jedného z bodov našej Eko-challenge a fotku zaves pod obrázok, ktorý sa objaví na facebookovej stránke ZŠ s MŠ Vančurova. Nemáš konto na facebooku? Nevadí. Popros svojho súrodenca alebo rodiča, nech ti s tým pomôže. Trieda, ktorá pod obrázok s výzvou pošle najväčšie množstvo fotiek vyhráva. Nezabudni, že na fotke musíš byť ty ako plníš našu výzvu, aby sme ťa vedeli zaradiť do správnej triedy.
  Veľa šťastia s plnením výzvy!

  #ekovancurka

 • ... ku Dňu matiek ♥

  ... ku Dňu matiek ♥

   

  Mama, ty pôjdeš so mnou všade. 

  Ty poznáš všetky cestičky.

  Vieš, ako slnko lúče pradie 

  a prečo svietia hviezdičky.

  Keď spoznám všetko ako treba, 

  znesiem ti jednu hviezdu z neba.

   

  Milé maminky, babinky, v nedeľu oslávite Deň matiek

  a k nemu Vám všetko krásne želajú a za Vašu lásku ďakujú...

   

  deti z Vančurky:)

   

 • Nové čestné vyhlásenie

  Nové čestné vyhlásenie

   

  Od pondelka 03.05.2021 sa zákonní zástupcovia ani žiaci II.stupňa 

  nepreukazujú výsledkom testu. 

  Je potrebné vyplniť len aktuálne Čestné vyhlásenie - STIAHNI TU.

  Elektronické tlačivo na edupage bude zverejnené cez víkend.

  Čestné vyhlásenie odovzdá žiak v pondelok svojmu triednemu učiteľovi. 

   

  Ďakujeme za spoluprácu!

   

 • Zápis detí do MŠ

  Zápis detí do MŠ

   

  Termín zápisu: od 01.05. do 31.05. 2021

   

  Vzor žiadosti a potvrdenia od lekára si stiahnite TU.  Ak nemáte možnosť žiadosť vytlačiť, bude pripravená v papierovej podobe priamo v MŠ. 

   

  Žiadosť prosíme vytlačiť, dať potvrdiť všeobecným lekárom pre deti a dorast a podpísať obidvomi zákonnými zástupcami.

  V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

   

  Spôsob podania žiadosti: 

  1. prezenčne (osobne) v MŠ od 03.05.2021 do 06.05.2021 v čase 7.00 - 16.00

  2. poštou na adresu MŠ:

  • ZŠ s MŠ, MŠ Vančurova 38, 917 01 Trnava
  • ZŠ s MŠ, elokované pracovisko MŠ, Narcisová 2, 917 01 Trnava
  • ZŠ s MŠ, elokované pracovisko MŠ, Spartakovská 10, 917 01 Trnava

  3. elektronicky - na emailovú adresu MŠ (podpísanú, oskenovanú žiadosť s potvrdením od lekára):

  • MŠ Vančurova 38: msvancurova@ms.trnava.sk
  • MŠ Narcisová 2: masnarcisova@ms.trnava.sk 
  • MŠ Spartakovská 10: msspartakovska10@ms.trnava.sk 

   

  Kritériá prijímania detí nájdete TU.

   

   

 • Testovanie 1.5.2021 - zrušené

  Testovanie 1.5.2021 - zrušené

   

  Vážení rodičia,

  vedenie školy pripravovalo na sobotu (1.5.2021) testovanie antigénovými testami pre žiakov druhého stupňa a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl. Testovanie bolo pripravované už minulý týždeň v súlade s vtedy platnými nariadeniami nadriadených orgánov.

  Dňa 27.4.2021 bolo zverejnené Uznesenie vlády SR č. 215/2021, podľa ktorého je potrebné preukazovanie sa negatívnym testom v školách a školských zariadeniach pre žiakov a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl len v okresoch v 4. stupni varovania (čierne okresy).

  Na základe toho sa plánované sobotné testovanie (1.5.2021) ruší a zákonní zástupcovia v prípade potreby môžu využiť odberné miesta, ktoré sú na území mesta zriadené Ministerstvom zdravotníctva a využiť objednávanie na testovanie prostredníctvom webovej stránky https://korona.gov.sk/.

   

 • PREZENČNÁ FORMA VYUČOVANIA PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV

   PREZENČNÁ FORMA VYUČOVANIA PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV

  Od pondelka 26. apríla 2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetky ročníky    I. aj II. stupňa.

  Každý týždeň je podmienkou nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie negatívny test zákonného zástupcu a na 2. stupni aj žiaka nie starší ako 7 dní  alebo potvrdenie o platnej výnimke z testovania a vyplnené tlačivo „Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov“. Výnimku z testovania stačí preukázať počas doby jej platnosti len raz.

  POZOR na zmenu tlačiva:

  Čestné vyhlásenie pre I. stupeň – stiahni tu

  Čestné vyhlásenie pre II. stupeň – stiahni tu

  Prosíme uprednostniť elektronickú formu Čestného vyhlásenia cez EduPage, ktoré spolu s prílohami môžete odovzdať v module "Žiadosti/Vyhlásenia." 

  Pokyny k organizácii vyučovania a spôsob preukazovania potvrdení sme posielali správou cez EduPage.

  Za spoluprácu ďakujeme!

 • Obnovenie vyučovania žiakov 8. a 9. ročníka

  Obnovenie vyučovania žiakov 8. a 9. ročníka

  Vážení rodičia a milí žiaci,

  od 19. apríla 2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka.

  Organizácia vyučovania od 19. 4. 2021:

  • príchod žiakov do školy je od 7.30 hod. -  žiaci prichádzajú do budovy školy bočným vchodom (presklená chodba pri jedálni pri hlavnom vchode) za dodržania platných epidemických opatrení (respirátor FFP2 + ROR),
  • žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú v dištančnej forme vyučovania,
  • ďalšie dôležité informácie Vám boli odoslané správou cez Edupage.

  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že:

  • pre žiakov, ktorí do školy nenastúpia, nebude zabezpečované dištančné vyučovanie,
  • pri nástupe žiaka do školy je potrebné odovzdať tlačivo: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka (STIAHNI TU), súčasťou ktorého má byť kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o platnej výnimke jedného zákonného zástupcu aj žiaka,
  • uprednostnite, prosíme, elektronickú formu Čestného vyhlásenia cez Edupage, ktoré nájdete v module "Žiadosti/Vyhlásenia." Do prílohy je nutné pridať aktuálnu kópiu potvrdenia o negativite alebo výnimke. 

   

  Tešíme sa na Vás!

 • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

  Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

   

   

  Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava

   

  v súlade usmernením MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2021/2022)  a  VZN č. 451 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava,

  oznamuje zákonným zástupcom detí narodených od 01.09.2014 do 31.08.2015 a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, že

   

  zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 8. a 9. apríla 2021.

   

  Z dôvodu trvania núdzového stavu v súvislosti s ochorením Covid-19 sa zápis uskutoční bez prítomnosti dieťaťa prostredníctvom elektronického formulára alebo papierovou formou:

  1. elektronicky – vypísaním a odoslaním formulára elektronickej prihlášky (formulár bude aktívny  od 08. do 09.  apríla 2021 - klikni TU, formulár treba následne vytlačiť a podpísaný oboma zákonnými zástupcami poslať mailom na adresu info@zsva.trnava.sk

  2. odovzdaním prihlášky podpísanej oboma zákonnými zástupcami  na vrátnici pri hlavnom vchode do budovy školy v dňoch 8. a 9. apríla 2021 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.

  3. osobne  (pre tých, čo nemajú možnosť vytlačiť si prihlášku doma) v budove školy v dňoch 8. a 9. apríla 2021 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. za dodržania prísnych epidemických opatrení a po preukázaní sa aktuálnym negatívnym testom, prípadne výnimkou z testovania.

  Prihlášku by mali podpísať obaja zákonní zástupcovia. V opačnom prípade je nutné priniesť alebo zaslať na e-mail školy spolu s prihláškou aj čestné vyhlásenie druhého zákonného zástupcu. 

  Súčasťou zápisu bude online stretnutie  zákonných zástupcov, ktoré sa uskutoční dňa 15. apríla (štvrtok) o 17.00 hod. Informácia o prihlásení na toto stretnutie Vám príde po spracovaní doručených prihlášok na Vami uvedenú mailovú adresu najneskôr v stredu 14. apríla. Následne sa v stanovených termínoch uskutočnia online stretnutia aj so samotnými deťmi (viac informácií na online stretnutí).

   

  Tešíme sa na Vás!

   

   

 • Spoznajte našu školu ...

  Spoznajte našu školu ...

   

  Chcete sa dozvedieť o nás viac?

  Ak áno, toto je naša škola v kocke :)

   

  Prezentácia školy 2020/2021

  Záujmové útvary 2020/2021

  Školský klub detí 2020/2021

   

 • 2 % z daní

  2 % z daní

  Vážení rodičia a priatelia školy,      

  OZ ZŠ Vančurova  Vás aj tento rok prosí o príspevok vo forme 2% zaplatených daní.

  Prostriedky použijeme na zveľadenie areálu školy a skvalitnenie školských a mimoškolských aktivít našich detí.

  Viac informácií a tlačivá nájdete TU :)

   

  Ďakujeme

 • Obnovenie prevádzky MŠ a ZŠ

  Obnovenie prevádzky MŠ a ZŠ

   

  Vážení rodičia,

  od 6. apríla 2021 (utorok) sa obnovuje prevádzka MŠ pre všetky deti a od 7. apríla 2021 (streda) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre žiakov I. stupňa.

  Organizácia vyučovania od 7. 4. 2021:

  • prevádzka školy je od 6.30 do 16.00 hod., žiaci prichádzajú do budovy školy hlavným vchodom od 7.30 hod. za dodržania platných epidemických opatrení (ROR)
  • žiaci I. stupňa sa učia podľa riadneho rozvrhu hodín (tak ako v decembri)
  • žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania
  • školský klub detí je v prevádzke - ranný ŠKD zatiaľ nie je spoločne pre všetky deti, ale škola je otvorená už od 6.30 hod., popoludňajšia činnosť v ŠKD končí o 16.00 hod.
  • všetci stravníci MŠ a ZŠ sú od stredy 7. 4. prihlásení na obedy - odhlasovať sa môžete podľa doteraz platných pravidiel po prihlásení na stránku http://www.e-jidelnicek.cz/  alebo volajte vedúcej školskej jedálne na tel. č. 033/3236924-5 najneskôr v utorok 6. 4. do 12.00 hod. alebo nasledujúce dni vždy deň vopred do 14.00 hod.

  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že:

  • po obnovení prezenčného vyučovania a prevádzky MŠ strácate nárok na pandemickú OČR
  • pre žiakov, ktorí do školy nenastúpia, nebude zabezpečované dištančné vyučovanie
  • pri nástupe žiaka do školy a dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať tlačivo : Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - STIAHNI TU, súčasťou ktorého je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke.

   

  Tešíme sa na Vás!

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vančurova 38, 917 01 Trnava
 • 033 / 32 36 920 - 923