• Farebný týždeň

  Do galérie FAREBNÝ TÝŽDEŇ boli pridané fotografie.

 • Na ľudovú i modernú nôtu

  Po nedávnom vystúpení v Hale Družba, kde sa spievalo dôchodcom na Veľtrhu seniorov si tento týždeň  speváci zo Slávička opäť zaspievali. Radosť robili  darcom krvi. V nemocnici vystúpili hneď dvakrát. Zožali veľký potlesk a zase trošku prispeli k zviditeľneniu "Vančurky":-)

   

  Pozrieť foto z danej akcie si môžete prezrieť :  TU :)

   

   


 • Otvorená hodina projektu Premena tradičnej školy na modernú

 • Farebný týždeň

  Fotky si môžete prezrieť TU .

 • Zbierka - Hodina deťom

  Zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 18 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

  Zapojte sa aj vy do zbierka 10.11. 2017 na našej škole počas celého dňa. 

  Viac informáci nájdeš na webovej stránke: www.hodinadetom.sk.

 • TESTOVANIE 5-2017

  V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční

  testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  (T5-2017) 

  Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na webovej stránke www.nucem.sk .

  Riaditeľ školy ZŠ s MŠ Vančurova v Trnave, oznamuje, že dňa 22. 11. 2017 (streda) poskytuje, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľské voľno žiakom 6. - 9. ročníka, z dôvodu bezproblémového priebehu Testovania 5 – 2017. Všetci žiaci 6. - 9. ročníka sú automaticky odhlásení z obeda.

  Žiaci I. stupňa budú mať riadne vyučovanie, v prevádzke bude i ŠKD a školská jedáleň.

   

 • Exkurzia 3.C a 4.C

  S príchodom jesene sa žiaci 3.C a 4.C vybrali na exkurziu. Cieľom našej  cesty bola manufaktúra na ručnú výrobu papiera PETRUS v Prietrži. Počas exkurzie sme  získali nielen teoretické vedomosti  o pôvode papiera, ale mali sme aj  jedinečnú možnosť, si svoj papier  vyrobiť. 

  V druhej  časť exkurzie  sme sa vybrali po stopách M.R. Štefánika. Mohyla na Bradle nám umožnila odokryť kus histórie. Jesenná príroda a výhľad z Mohyly urobil bodku za týmto vydareným  dňom.                                 

                                                                                                                                                  Žiaci 4.C a 3.C    

   

  Fotky si môžete pozrieť TU

 • Literárna exkurzia v Modre

  Dňa 12.10.2017 sme sa zúčastnili literárnej exkurzie. Vycestovali sme do Modry, navštívili sme Múzeum Ľ. Štúra, Pamätnú izbu i cintorín, kde je Ľ. Štúr pochovaný. Získali sme veľa informácií o národnom obrodení, o živote, diele Ľ. Štúra, o uzákonení 1. spisovného jazyka.

  Exkurzia sa nám páčila a veríme, že opäť navštívime významné miesta spojené s históriou slovenského národa.

   

  Fotky si môžete pozrieť TU

 • Jesenný zber papiera začína!

   

  Bude sa konať v dňoch 16. – 27. 10. 2017

  v čase od 13:00 do 16:00 hod.

  Každý deň v poobedňajších hodinách môžete priniesť papier na školský dvor, kde prinesený papier odvážime a poctivo zaevidujeme:)

  Odovzdaný papier musí byť zviazaný v balíčkoch a kartón sa bude brať zvlášť.

  Ďakujeme, že sa zapojíte!

 • Dńa 6. septembra 2017 o 14.00 hod. sme boli pozvaní a zúčastnili sme sa vernisáže výstavy výtvarnej súťaže „Pohľadnice z Európy“ pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017, kde si žiaci prevzali aj odmeny. Vernisáž a vyhodnotenie súťaže sa konalo na mestskej radnici.

  Za svoje výtvarné práce boli odmenení títo žiaci :

  1. Hana Krokvicová – 7.B
  2. Adam Lelovský – 7.B
  3. Barbora Geryková – 7.B
  4. Diana Bajerová – 8.B
  5. Veronika Krajčovičová -8.B
  6. Sabina Nadaská – 8.B
  7. Nina Siantová – 8.B
  8. Nina Sviteková -8.B
  9. Karolína Česneková – 8.B
  10. Zuzana Škodová – 8.B
  11. Nikoleta Kubovičová – 9.B
  12. Vanesa Šamajová – 9.B

   

  Ich diela si mohli pozrieť v dňoch 8.-10. septembra domáci aj zahraniční návštevníci.

  Ďakujeme žiakom za zapojenie sa a organizátorom : mestu Trnava a Kalokagatii – Centru voľného času za posilnenie v žiakoch európskej identity.

   

  Fotky si môžete prezrieť TU

 • Zmena času vo vydávaní obeda

  OZNAM

  Z organizačných dôvodov sa výdaj obeda v školskej jedálni posúva o 15 minút.

  Obed sa vydáva v čase od 11:45 do 14:15. 

  Po šiestej vyučovacej hodine budú pustení k výdaju obeda prednostne žiaci, ktorí majú v ten deň siedmu vyučovaciu hodinu.

  Pondelok: 7.A, 8.A, kazdý druhý týždeň 9.A,B, 7.C

  Utorok: kazdý druhý týždeň 8.A,B, 9.A

  Streda: 7.A, B, C

  Štvrtok: 6.A, B, 7.B, kazdý druhý týždeň 9.B 

  Piatok: žiadna trieda nemá 7. hodinu

 • Príspevok ZRPŠ

  Prosíme rodičov o príspevok do fondu Rady rodičov. 

  Jeho výška 12€ na dieťa a je splatný do 31.10.2017 . V prípade, že máte na škole viac detí, za mladšie dieťa/deti je výška príspevku 10€ na dieťa a je splatná do 30.11.2017. Príspevok je dobrovoľný. V prípade, že Vám to vaša finančná situácia dovoľuje, Vás prosím o jeho uhradenie. Príspevok odovzdajte triednemu dôverníkovi, prípadne ho môžete poukázať na účet Rady rodičov. Za Vaše príspevky vopred ďakujeme.

  Príspevok do fondu Rady rodičov (ZRPŠ) môžete zaplatiť na číslo účtu 

  SK79 8360 5207 0042 0262 6763 . 

  Do poznámky, prosím, uveďte meno a triedu dieťaťa.

 • Testovanie 5

  Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

   

  Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

       Celoplošné testovanie vedomostí piatakov z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka sa v tomto roku uskutoční. Približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných školách si overí svoje vedomosti z uvedených predmetov v stredu 22. novembra 2017.
         „Deti sa nemusia na testovanie extra pripravovať, pretože sa testujú vedomosti, ktoré získali v prvom až štvrtom ročníku, takže ani učitelia piatych ročníkov sa nemusia obávať, že je to nejaké konkrétne hodnotenie, že to bude individualizované alebo zosobnené,“uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
      

  Cieľom Testovania 5-2017, na ktorého realizáciu bolo vyčlenených 160 000 eur, je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa ZŠ (nižšieho stredného vzdelávania). Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Absolvujú ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.


       „Keď v rámci testov PISA Slovensko klesá stále hlbšie a hlbšie, my potrebujeme mať takýto nástroj pravidelne celoplošne, aby sme vedeli diagnostikovať, v čom sú naše problémy, a aby sme vedeli urobiť nejakú nápravu," doplnila ministerka Martina Lubyová.
       Výsledky Testovania 5-2017 budú dostupné do konca roka 2017.

 • Svätá omša VENI SANCTE

  Svätá omša VENI SANCTE s prosbou o dary Ducha Svätého na začiatku nového školského roka 2017/18 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave 8.septembra 2017.

  Aj naša škola sa zúčastnila tejto krásnej slávnosti s otcom arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom, kde sme vytvorili rodinnú atmosféru a mysleli sme na všetkých. Niektorí naši žiaci sa do sv. omše zapojili aktívne miništrovaním a čítaním prosieb. Po skončení sme si spravili spoločné fotografie a v srdci sme si odnášali radosť z tohto slávenia. Prajeme všetkým veľa úspechov v novom školskom roku.

   

  Fotky zo svätej omše si môžete pozrieť  TU.

   

 • Zvonenie a vyučovacie hodiny

          

         ZVONENIE a VYUČOVACIE HODINY

   

  1. hodina     08:00 - 08:45          prestávka: 10 min.     

  2. hodina     08:55 - 09:40          prestávka: 15 min.

  3. hodina     09:55 - 10:40          prestávka: 10 min.

  4. hodina     10:50 - 11:35          prestávka: 10 min.

  5. hodina     11:45 - 12:30          prestávka: 10 min.

  6. hodina     12:40 - 13:25          prestávka: 35 min.

  7. hodina     14:00 - 14:45          

   

   

   

   

 • Začiatok šk. roka 2017/2018

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. 9. 2017 o 8:00 na školskom dvore.

  Škoslká jedáleň bude vydávať obedy pre žiakov ZŠ od 5. 9. 2017.

 • PRÁZDNINY

  PRAJEME VÁM PEKNÉ A USMIEVAVÉ PRÁZDNINY PLNÉ PESTRÝCH ZÁŽITKOV, POHODY

  A HLAVNE ICH PREŽITE V ZDRAVÍ :)

  A vidíme sa opäť  04.09. 2017 o 8:00 hod. na školskom dvore:)

   

   

 • Ďakovná sv.omša

  Dňa 27.6.2017 sme poďakovali za uplynulý školský rok 2016/17 ďakovnou sv.omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Sv.omšu celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a modlili sme sa za  všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy, všetkých žiakov  a ich rodiny.

 • Víťazné futbalistky

  Dievčatá našej školy nás potešili výborným výkonom. Vo štvrtok 15.júna sa stali víťazkami turnaja žiačok prvého stupňa vo futbale. Okrem   hodnotných cien získali aj možnosť vyprevádzať hráčov trnavského Spartaka v ligovom zápase a tiež mali možnosť pozrieť si útroby štadióna.

  Tešíme sa z ich úspechu a blahoželáme!!!

 • Sviatosť birmovania

  V nedeľu 4.6.2017 o 10.00 hod. – v deň Turíc , prijali naši birmovanci  sviatosť  birmovania v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Všetkých spolu bolo 98.  Slávnostnú sv. omšu celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.  Po sv. omši sme si spravili spoločné fotografie našej skupinky.  Jednou z birmovných rodičov bola aj naša pani učiteľka Mgr. Martina Bachratá a na svoje birmovankyne sa prišiel pozrieť aj triedny učiteľ Mgr. Róbert Bachratý.

  Veľmi sa tešíme, že naši mladí prijali túto veľmi  potrebnú sviatosť do ďalšieho života na duchovné posilnenie a pomoc Ducha Svätého.

   Fotoalbum

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,
  Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria