• LVVK - Deň 4

  Po včerajšej diskotéke a bohatých raňajkách nás dnes čakala lyžovačka   náročných podmienkach, ktoeú však zvládli všetci.  Večer nás čakal zaslúžený oddych v bazéne.

   

 • LVVK - Deň 3

  Aj najmenej skúsení lyžiari (nelyžiari) dnes zvládli svoju prvú jazdu na veľkom vleku.

  Všetci živí a zdraví ....

 • LVVK - Deň 2 - Brezovica

  Lyžujeme aj napriek sťaženým podmienkam.

  Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. 

 • Lyžiarsky výcvik

  Šťastne sme docestovali, ubytovali sme sa a lyžiarsky zájazd sme začali poobedným lyžovaním.  :)

 • TESTOVANIE 9

  Testovanie 9 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda).

 • Deň otvorených dverí pre predškolákov

 • Zápis do 1. ročníka

 • 2 % z daní

  Vážení rodičia a priatelia školy,      

  OZ ZŠ Vančurova  Vás aj tento rok prosí o príspevok vo forme 2% zaplatených daní.

  Prostriedky použijeme na zveľadenie areálu školy a skvalitnenie školských a mimoškolských aktivít našich detí.

  Viac informácií a tlačivá nájdete TU :)

   

  Ďakujeme

 • Jarné prázdniny

  O Z N A M

    

  Oznamujeme rodičom a žiakom ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava, že v dňoch 05.03.2018 až 09.03.2018 JARNÉ PRÁZDNINY :-) 

   

  Vyučovanie začína v pondelok 12.03.2018 podľa riadneho rozvrhu hodín.

 • Voľby do Rady školy - zvolení kandidáti

   

  Pedagogickí zamestnanci:

  Mgr. Ľubomíra Šimončíková – za zamestnancov ZŠ

  Mgr. Zdenka Macurová – za zamestnancov MŠ

   

  Nepedagogickí zamestnanci:

  Mgr. Michaela Pechová

   

  Rodičia MŠ:

  PaedDr. Gabriela Česneková

   

  Rodičia ZŠ:

  Mgr. Lucia Bujňáková

  Andrea Foltýnová

  Mgr. Adriana Rakúsová

 • Kandidáti do Rady školy za rodičov

  Kandidáti za ZŠ:

  1. Bujňáková Lucia, Mgr.

  2. Hečková Zuzana, Ing.

  3. Foltýnová Andrea

  4. Kollarovits Dagmar, Ing.

  5. Masaryková Dana, Mgr.

  7. Orihelová Martina, Ing.

  8. Rakúsová Adriana, Mgr.

  9. Susková Monika, Mgr.

  10. Urbanovičová Kristína, Phd.

  11. Zvolenská Martina

   

  Kandidáti MŠ:

  1. Čakovská Barbora

  2. Česneková Gabriela, PaedDr.

  3. Paulovičová Alexandra, Mgr.

  4. Sprušanská Lýdia, Mgr.

  5. Urbanovič Miroslav, Ing.

  6. Viskupič Jozef, Mgr.

  7. Žideková Katarína, Ing.

   

  Volia sa 3 zástupcovia rodičov za základnú školu a 1 zástupca rodičov za materskú školu.

  Voľby sa uskutočnia 1.marca 2018 na chodbe pri hlavnom vchode ZŠ s MŠ, Vančurova 38.

  Voľby sú platné v 1.kole, ak bude hlasovať nadpolovičná väčšina zo všetkých rodičov. 

  V prípade, že sa 1. kola nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, prebehne 2. kolo volieb o 1700 hod

   

 • Prerušenie prevádzky MS Spartakovská 10

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu na ulici Spartakovská 10, že v zmysle §2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a čl. 5 metodického usmernenia Metodickým usmernením č. RUVZ 2017/04463 z dôvodu nárastu respiračných a vírusových ochorení prerušuje prevádzku materskej školy na dni 28.02.2018 - 02.03.2018

  Prevádzka bude obnovená 05.03.2018.

 • Triedne schôdzky a voľby do rady školy

  Vážení rodičia. 

  Dňa 1. marca 2018 o 16:30 hod. sa uskutočnia triedne schôdzky združenia rodičov.

  Súčasne sa uskutočnia o 16:30 hod. aj voľby zástupcov rodičov do rady školy.

  Rodičia budú voliť 3 zástupcov rodičov základnej školy a 1 zástupcu z rodičov materských škôl. Kandidátov z rodičov ZŠ a z MŠ navrhujte e-malom na milan.kanya@zsva.trnava.sk  aj s písomným súhlasom týchto kandidátov.

  Voľby sú platné v 1. kole,  ak bude hlasovať nadpolovičná väčšina zo všetkých rodičov. V prípade, že sa 1. kola nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, prebehne 2. kolo volieb o 17.00  hodine .

  Bližšie informácie  a Príkaz primátora mesta č. 8/2018 ku kreovaniu rád škôl pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava nájdete v Novinkách na stránke školy.

  V prípade otázok kontaktujte e-mailom na uvedenú adresu:  milan.kanya@zsva.trnava.sk .

   

  Harmonogram volieb do rady školy 1.marca 2018:

  15.00- nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ

               (miesto – zborovňa ZŠ Vančurova 38, Trnava)

  16.15- pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ

               (miesto – zborovňa ZŠ Vančurova 38, Trnava)

  16.30- zástupcovia rodičov

               (miesto – hlavný vchod  ZŠ Vančurova 38, Trnava)

   

   

 • Prerušenie prevádzky MŠ Narcisova 2

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu na ulici Narcisova 2, že v zmysle §2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a čl. 5 metodického usmernenia Metodickým usmernením č. RUVZ 2017/04463 z dôvodu nárastu respiračných a vírusových ochorení prerušuje prevádzku materskej školy na dni 22.02.2018 - 23.02.2018

  Prevádzka bude obnovená 26.02.2018.

 • Súťaž "Keď si vymýšľam"

  Blahoželáme Natálke Kašťákovej, žiačke 4.C triedy, ktorá sa v okresnom kole súťaže v literárnej tvorivosti  

  “ Keď si vymýšľam”,

  umiestnila v silnej konkurencii na krásnom 3. mieste.

 • Úspech - olympiáda AJ

  Ďalší mimoriadny úspech  v anglickom jazyku

  Monika na 1. mieste

   

  Víťazkou krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, konanej dňa 14. februára 2018,

  sa stala Monika Hulíková z VIII.A triedy.

  Postarala sa tým o ďaľšie mimoriadne úspešné  umiestnenie našej školy  v jazykových súťažiach.

  Postupuje do celoslovenského kola.

   

  Srdečne blahoželáme 

 • Výzva na voľbu členov rady školy

  Zriaďovateľ základných škôl vyhlasuje výzvu na voľbu členov rady školy.

 • Oznam

  Na základe racionalizačných opatrení škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava od 01. 02. 2018 sa stali

  Materská škola, Narcisova 2, Trnava 

  a

  Materská škola, Spartakovská 10, Trnava 

  súčasťou

  Základnej školy s materskou školou

  Vančurova 38, Trnava. 

 • Šaliansky Maťko

  Opäť jedna  gratulácia  !

  Naši traja recitátori  Kamčo Miko, Damčo Križan a Ela Baničová, reprezentovali Vančurku v okresnom kole umeleckého  prednesu povesti.

  Konkurencia bola naozaj veľká a i keď sa na stupienok víťazov  postavili  len mladší dvaja ( Ela striebro a Damčo bronz), sme pyšní na všetkých troch  žiakov našej školy !

 • Recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy

   1.februára.2018 sa uskutočnilo 

  Krajské kolo recitačnej súťaže kresťanskej poézie a prózy„ A slovo bolo u Boha“ 

  v priestoroch Gymnázia Angely Merici v Trnave. Našu školu reprezentovalo 7 súťažiacich.

   

  Blahoželáme všetkým, zvlášť  Natálke Bajcárovej z 2.A,  ktorá nás bude reprezentovať aj na celoslovenskom kole v Bratislave, pretože získala krásne  1. miesto v kategórii 1.-4.ročník poézia.

   

  Úspešní boli aj ďalší naši  súťažiaci v kategórii  1.-4.ročník :  

  Lukáš Adam 2.A.              3. miesto  poézia

  Sofia Hercegová  2.A.       3. miesto próza

   

  V kategórii 7.-9.ročník za svoj krásny prednes prózy získala

  Veronika Pravdová  6.B.      2. miesto  próza

   

  Ďalší našimi reprezentantmi školy boli  :

  Ninka Hladká 6.A                    kategória 5.-6.ročník próza 

  Celine Horváthová 7.A          kategória 7.-9. ročník próza 

  Emka Rauschová 7.A             kategória 7.-9. ročník poézia 

   

  Odnášame si nádherný pocit z celého dňa a peknú myšlienku ako povedal páter Filip na úvodnej svätej omši, ktorou sa súťaž  začala : „NECH JE CELÝ NÁŠ ŽIVOT NÁDHERNOU BÁSŇOU BOHU.“

   

  Ďakujeme všetkým za účasť, z ich talentov sa veľmi tešíme a výhercom srdečne blahoželáme!

   

     

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,
  Vančurova 38, 917 01 Trnava

Fotogaléria