• O nás

    • Výchovný poradca -  poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

     Kto: PaedDr. Machovcová Gabriela

     Kde: budova B, 1. poschodie , č. dverí 83

     Kedy: utorok, streda 14:00 – 15:30

     (stretnutie v rámci konzultačných hodín si treba dohodnúť vopred)

     E-mail:  gabrielamachovcova@vancurova.edupage.sk

      

     Viac ako 1 bezplatných ilustrácií na témy Žiaci a Kamaráti - Pixabay

      

      

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare