• Zamestnanci

   • Mgr. Róbert Bachratý
   • Mgr. Róbert BachratýUčiteľ
   • Mgr. Andrea Blahová
   • Mgr. Andrea BlahováVychovávateľka
   • RNDr. Dáša Černá
   • RNDr. Dáša ČernáRiaditeľka
   • PaedDr. Gabriela Česneková
   • PaedDr. Gabriela ČesnekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. B
   • Mgr. Monika Diňová
   • Mgr. Monika DiňováUčiteľka
   • Mgr. Svetlana Ostrihoňová
   • Mgr. Svetlana OstrihoňováUčiteľka
   • Ing. Jana Hornáková
   • Ing. Jana HornákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI. C
   • Mgr. Zuzana Horváthová
   • Mgr. Zuzana HorváthováVychovávateľka
   • Mgr. Božena Chrvalová
   • Mgr. Božena ChrvalováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI. B
   • Mgr. Ivana Klinovská
   • Mgr. Ivana KlinovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. B
   • Mgr. Zuzana Kováčová
   • Mgr. Zuzana KováčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. A
   • Mgr. Anna Kővérová
   • Mgr. Anna KővérováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. A
   • Mgr. Soňa Krokvicová
   • Mgr. Soňa KrokvicováVychovávateľka
   • PaedDr. Drahomíra Kubišová
   • PaedDr. Drahomíra KubišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. C
   • Mgr. Filip Kuchárek
   • Mgr. Filip KuchárekUčiteľ
    Triedny učiteľ: VII. B
   • Mgr. Tatiana Lackovičová
   • Mgr. Tatiana LackovičováVychovávateľka
   • PaedDr. Veronika Majtánová
   • PaedDr. Veronika MajtánováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. B
   • Mgr. Mária Mrvová
   • Mgr. Mária MrvováUčiteľka
   • Mgr. Bibiána Nárožná
   • Mgr. Bibiána NárožnáUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI. A
   • Mgr. Nataša Neitzová
   • Mgr. Nataša NeitzováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. A
   • Ľubica Pašeková
   • Ľubica PašekováVychovávateľka
   • Mgr. Róbert Piaček
   • Mgr. Róbert PiačekUčiteľ
   • Mgr. Darina Prostináková
   • Mgr. Darina ProstinákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V. A
   • Mgr. Michaela Rakúsová
   • Mgr. Michaela RakúsováVychovávateľka
   • PaedDr. Zuzana Rožnayová
   • PaedDr. Zuzana RožnayováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. A
   • Tatjana Ryšková
   • Tatjana RyškováVychovávateľka
   • Mgr. Mária Skalová
   • Mgr. Mária SkalováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX. C
   • Mgr. Dominika Synaková
   • Mgr. Dominika SynakováZástupkyňa
   • Mgr. Martina Tibenská
   • Mgr. Martina TibenskáUčiteľka
   • Mgr. Pavol Valent
   • Mgr. Pavol ValentZástupca
   • Mgr. Zuzana Kuchárková
   • Mgr. Zuzana KuchárkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. B
   • Mgr. Dana Čopanová
   • Mgr. Dana ČopanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII. A
   • Mgr. Stanislava Kopúnková
   • Mgr. Stanislava KopúnkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX. B
   • Mgr. Miroslav Krutský
   • Mgr. Miroslav KrutskýUčiteľ
   • Mgr. Žaneta Melnová
   • Mgr. Žaneta MelnováUčiteľka
   • PaedDr. Andrea Nováková
   • PaedDr. Andrea NovákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII. A
   • Mgr. Anna Pekná
   • Mgr. Anna PeknáUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII. B
   • PaedDr. Anton Puškár
   • PaedDr. Anton PuškárUčiteľ
    Triedny učiteľ: VIII. C
   • Mgr. Miroslav Šuran
   • Mgr. Miroslav ŠuranUčiteľ
    Triedny učiteľ: V. B
   • Mgr. Tatiana Uhríková
   • Mgr. Tatiana UhríkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX. A
   • Mgr. Petra Bojkovská
   • Mgr. Petra BojkovskáUčiteľka
   • Mgr. Kristian Kostecký
   • Mgr. Kristian KosteckýUčiteľ
   • Bc. Natália Mikuš Jakubcová
   • Bc. Natália Mikuš JakubcováVychovávateľka
   • Mgr. Dana Morávková
   • Mgr. Dana MorávkováUčiteľka
   • Mgr. Monika Slezáková
   • Mgr. Monika SlezákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. C
   • Mária Belavá
   • Mária BelaváVychovávateľka
   • Andrea Bíróová
   • Andrea Bíróováexternista
   • Zuzana Kupkovičová
   • Zuzana KupkovičováPomocná sila ŠJ
   • Gabriela Mizeríková
   • Gabriela MizeríkováPomocná sila ŠJ
   • Mgr. Beáta Poloncová
   • Mgr. Beáta PoloncováVychovávateľka
   • Silvia Pučíková
   • Silvia PučíkováPomocná sila ŠJ
   • Jana Sefcsíková
   • Jana SefcsíkováUpratovačka
  • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

   Albert Einstein

  • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

   Carl Roberts

  • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

   William Shakespeare