• Rada školy

    • Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava,
     sa uskutočnilo dňa 23.03.2022.

      

     Predseda RŠ: Mgr. Lucia Bujňáková

     Členovia RŠ na aktuálne funkčné obdobie:

     Zástupcovia zriaďovateľa:
     Mgr. Ing. Marián Galbavý
     Mgr. Michal Špernoga
     PhDr. Šimon Štefunko
     Ing. Dušan Zaťko

     Pedagogickí zamestnanci:
     Mgr. Dana Čopanová – za ZŠ
     Mgr. Adriana Šúryová – za MŠ

     Nepedagogickí zamestnanci:
     Mgr. Michaela Pechová

     Rodičia MŠ:
     Mgr. Martina Ihnátová

     Rodičia ZŠ:
     Mgr. Lucia Bujňáková  

     MUDr. Katarína Poláková
     Ing. Martina Orihelová

      

      

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare