• Prihlásenie

  • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

    Albert Einstein

  • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

    Carl Roberts

  • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

    William Shakespeare