• Príspevok ZRPŠ

    •  

     Prosíme rodičov o príspevok do fondu Rady rodičov. 

     Jeho výška je 20 € na dieťa a je splatný do 31.12. aktuálneho školského roka.

     Príspevok prosíme uhradiť na účet Rady rodičov: SK79 8360 5207 0042 0262 6763

     Do poznámky uveďte meno a triedu dieťaťa. 

      

     Za Vaše príspevky vopred ďakujeme.

      

     Marianna Adamová, predseda Rady rodičov

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare