• „Kariérový poradca Ti otvorí dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

     KARIÉROVÝ PORADCA

     Mgr. Ivana Klinovská

     • Kariérová poradkyňa vykonáva poradenstvo pri riešení osobných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov a kariérové poradenstvo.
     • Organizuje besedy, exkurzie pre žiakov končiacich ročníkov, pomáha ich usmerňovať v profesionálnej orientácii.
     • Poskytuje individuálnu, poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov a rodičov v oblasti profesionálnej orientácie.
     • Spolupracuje s triednymi učiteľmi.

     Konzultačné hodiny:

     Pondelok: 12:00 - 13:00

     Štvrtok:     12:00 - 13:30

     V inom čase po vzájomnej dohode alebo písomnou komunikáciou cez Edupage.

     Na osobné konzultácie je potrebné nahlásiť sa vopred.

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare