• O nás

    • Materská škola (MŠ) bola založená v roku 1986 v priestoroch budovy na Hollého ulici. V septembri 2009 sme sa presťahovali do priestorov základnej školy na Vančurovej ulici, s ktorou tvoríme od januára 2010 jeden právny subjekt. Nachádzame sa v priestoroch základnej školy, ktorá je v tichom prostredí mimo centra mesta, s priestranným upraveným školským areálom, kde máme vyhradenú samostatnú krásnu záhradu, dobre vybavenú pre detské hry.

     Materská škola je dvojtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytujúca predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov. V materskej škole máme dve triedy – Lienky a Motýliky (skupina starších a mladších detí). Jednotlivé oddelenia majú potrebné vybavenie, ktoré slúži k bezpečnému pobytu detí (herne, spálne, umyváreň, WC, spoločná šatňa, zborovňa). Nakoľko priestory prešli komplexnou rekonštrukciou, mohli by sme ju nazvať i materskou školou 21.storočia.

     Prostredie materskej školy spĺňa estetické i emocionálne kvality. Je útulné, príjemné a harmonické. Herne sú dostatočne priestranné, sú vybavené pomôckami, hračkami a rôznym materiálom vždy v dosahu detí. Vybavenie je priebežne obnovované a dopĺňané.

     Naša materská škola je zameraná na tvorivú dramatiku, ktorá umožňuje učiteľovi i deťom nájsť k sebe cestu – spolupráce, porozumenia a vzájomného rešpektovania. Pre deti nie je učenie tvorivou dramatikou učením, ale hrou, v ktorej sú aktérmi, tvorcami i organizátormi. V našej práci využívame tvorivo – dramatickú hru ako hlavnú metódu, najlepšie ju vystihuje motto: 

     "Tvorivá dramatika nemá poučovať, ale musí zapáliť cit, burcovať rozum a prebúdzať fantáziu – takto veľmi prirodzenou cestou pomáhať vlastnému objavovaniu životných hodnôt".

      

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare