• Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

      V okresnom kole recitačnej súťaže Hollého pamätník sa Vančurke darilo.

      3. miesto  v 1. kategórii poézie si odniesla Anita Vojtechová zo 4.C,

      2. miesto v 2. kategórii prózy získala Nina Nosková zo 6.A

      a 1. miesto  v 1. kategórii poézie si vybojoval Tomáš Rožnay z 3.B a postúpil do krajského kola.

      Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v kraji:-)

    • Výtvarná súťaž - Malý princ
     • Výtvarná súťaž - Malý princ

      Naši úspešní žiaci v okresnom kole výtvarnej súťaže Malý princ:

      II.kateg.

      1.miesto-Zuzana Mníchová, 3.A

      1.miesto -Nazar Kushnir, 4.B

      1.miesto-Dávid Škoda, 4.A

      2.miesto-Adam Komoš, 4.A

      III.kateg.

      2.miesto-Natália Bafrncová,7.A

      3.miesto -Liliana Ďurišová, 8.B

      Srdečne blahoželáme!

    • Ponožková výzva
     • Ponožková výzva

      V utorok 21. marca si obuj dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndómom. 

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka ZŠ s MŠ, Vančurova 38 v  Trnave oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje dňa 22. marca 2023 (streda) riaditeľské voľno žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu bezproblémového priebehu Testovania 9 – 2023.

      Žiaci I. stupňa sa zúčastnia filmového predstavenia, v prevádzke bude ŠKD aj školská jedáleň.

      Všetci žiaci II. stupňa (okrem deviatakov) sú automaticky odhlásení z obeda.

       

    • Superstar - okresné kolo
     • Superstar - okresné kolo

      V okresnom kole speváckej súťaže SUPERSTAR sa zúčastnilo 6 spevákov zo Slávička. Podarilo sa im umiestniť sa v striebornom a bronzovom pásme:

      Matej Synak (3.A)  - strieborné

      Nazar Kushnir ( 4.B) - strieborné

      Lívia Nováková (8.C) - strieborné

      Agáta Božíková (4.A) - bronzové

      Elizabet Šišková (7.A) - bronzové

      Mariia Kushnir (8.C) - bronzové

      Srdečne blahoželáme a nech im to spieva aj naďalej:-)

    • Exkurzia SHMÚ
     • Exkurzia SHMÚ

      Dňa 1.3. sa žiaci 8.A a 8.C triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Vypočuli si prednášky odborníkov o počasí a klíme Slovenska, navštívili meteorologickú záhradku. Zoznámili sa  s prístrojmi používanými pri každodennom meraní meteorologických javov.

      Ďakujeme klimatologičke RNDr. Ivaňákovej za sprievod a odborné výklady.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Do zbierky recitačných úspechov dnes pribudlo 1. miesto v krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko. Tomáš Rožnay z 3.B triedy postupuje do celoslovenského kola v Šali. Srdečne mu blahoželáme a držíme palce v ďalších recitáciách.

    • Drahý Pablo Picasso
     • Drahý Pablo Picasso

      Okresné kolo výtvarnej súťaže "Drahý Pablo Picasso":

      1.kategória (žiaci 1.stupňa)

      1.miesto - Agáta Božíková zo 4.A

      2.miesto - Ondrej Škorvaga zo 4.B

      2.kategória (žiaci 2.stupňa)

      1,miesto - Lucia Bujňáková z 9.C

      2.miesto - Sofia Bakošová z 9.C

    • ...a Slovo bolo u Boha
     • ...a Slovo bolo u Boha

      Na diecéznom (krajskom) kole recitačnej súťaže kresťanskej poézie a prózy s názvom „..a Slovo bolo u Boha:“  našu školu reprezentovali 3 žiačky: 

      1.kategória : Paulína Ružeková 2.B 

      2. kategória : Nina Nosková 6.A – umiestnila sa na 3.mieste 

      3.kategória : Zara Zyková 8.C – umiestnila sa na 3.mieste 

      Všetkým našim trom recitátorkám ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu, nadšenie a venovaný čas pre literatúru plnú hodnôt. 

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Dňa 15.2.2023 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku na ZŠ Jána Bottu v Trnave.

      Na olympiáde sa zúčastnili aj naši žiaci. Hanka Bartoňová obsadila 2. miesto v kategórii 1.B a Martin Rovný obsadil 2. miesto v kategórii 1.C

      Prajeme im veľa ďalších úspechov.

    • Karneval ŠKD
     • Karneval ŠKD

      Fašiangová veselica sa vydarila.

      Šašo Ľuboš nás zabavil so svojou bublinkovou show a vtipmi. Nechýbala ani diskotéka či promenáda masiek. Našlo sa veľa originálnych doma vyrobených masiek, čo si veľmi ceníme. 

      Ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok. 

    • Aktualizácia poplatkov od 1. marca 2023
     • Aktualizácia poplatkov od 1. marca 2023

       

      V zmysle VZN č. 601, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, sa s platnosťou od 1.3.2023 menia poplatky v materskej škole (MŠ), školskej jedálni (ŠJ) a v školskom klube detí (ŠKD) nasledovne:

       

      1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na jedno dieťa:

      • MŠ  25 €
      • ŠKD 20 €.

      2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ  (3. finančné pásmo):

      • žiak 1. stupňa:    1,70 € + 0,40 €  (režijné náklady) = 2,10 € /obed
      • žiak 2. stupňa:    1,90 € + 0,40 € (režijné náklady) = 2,30 € /obed
      • dieťa MŠ:   desiata 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant 0,40 €, režijné náklady 0,40 €

       

    • Školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník
     • Školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník

      Víťazi 1. kategórie:

      Poézia:

      3. miesto- Simona Hanzelová z 2. A a Jana Bábyová z 3. B,

      2. miesto- Alex Angelov zo 4.B

      a do obvodného kola postupuje z 1. miesta Justýna Říhová zo 4. A.

      Próza:

      3. miesto- Lea Valentová a Jaroslav Čakovský z 2. A,

      2. miesto- Matej Priputen z 3. A

      a do obvodného kola postupuje z 1. miesta  Anita Vojtechová zo 4. C.

       

      Blahoželáme!

    • Úspechy aj v cudzom jazyku
     • Úspechy aj v cudzom jazyku

      V priebehu januára 2023 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Spomedzi takmer 30 súťažiacich  v každej kategórii sa podarilo našim žiakom umiestniť na popredných miestach.

      V okresnom kole olympiády v ANJ nás reprezentovali:

      V kategórii 1A Lukáš Adam zo VII.A  a skončil na 8.-9.mieste.

      V kategórii 1B  Lívia Nováková z VIII.C  a skončila na 5. mieste.

      V okresnom kole olympiády v NEJ  nás reprezentovala  v kategórii 1B žiačka z VIII.C Hana Bartoňová, ktorá sa umiestnila na 2.mieste a postupuje tak do krajského kola .

      Súťažiacim gratulujeme a Hanke prajeme veľa úspechov.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Dvojnásobný úspech v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko

      V piatok 27.1. sa dvaja naši žiaci zúčastnili na okresnom kole v prednese povesti. Obaja odchádzali s úsmevom na tvári. 

      Alexander Smutný z 5.B  získal 2. miesto a Tomáško Rožnay z 3.B si vybojoval 1. miesto s postupom do krajského kola. Obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších recitáciách :-)

    • Beseda so spisovateľkou
     • Beseda so spisovateľkou

      Žiaci zo 4.B triedy sa zúčastnili besedy so spisovateľkou Kristínou Mišovičovou v priestoroch detského oddelenia Knižnice J.Fándlyho. Položili jej množstvo otázok a oboznámili sa s jej najnovšou tvorbou. Na pamiatku si odniesli knihu s podpisom autorky.

 • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.

  Albert Einstein

 • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.

  Carl Roberts

 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.

  William Shakespeare